Bízzatok, mert én legyőztem a világot
(Jn 16,33)
Bűn nélkül fogantatott szeplőtelen Szűz Mária,  
könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk  
(Csodásérem)  

    hagyományhű magyar katolikusok

SZŰZ MÁRIÁNAK,
MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK
felajánlott honlapja    KARÁCSONY RÓMÁBAN
2007. DECEMBER 25.ÉJFÉLI KARÁCSONYI MISE A SZENT PÉTER BAZILIKÁBAN

»Lőn pedig, mikor ott valának, eljött az ideje, hogy szüljön. És szülé az ő elsőszülött fiát és bepólyázá őt és jászolba fekteté, mert nem kaptak helyet a szálláson« (Luk 2,6), ezzel a szentírási idézettel kezdte XVI. Benedek pápa a homiliáját. Majd így folytatta: „Ezek a szavak újra és újra a szívünkbe nyilallnak. Eljött az a pillanat, melyet az angyal Názáretben előre bejelentett: »Fiút fogsz szülni és nevét Jézusnak hívod. Nagy leszen ő, és a Magasságbeli Fiának fog hívatni.« (Luk 1,31) Itt van a perc tehát, melyre Izrael oly sok évszázadon keresztül, oly sok gyötrelmes órában várt – a pillanat, melyre homályos formában valahogyan az emberiség egésze várt: hogy Isten pártfogásába vegyen bennünket, kilépjen rejtettségéből, a világ szent legyen és Isten mindent megújítson. El tudjuk képzelni, mekkora belső készülettel és szeretettel haladt Mária ez óra elé. E rövid szócska: »bepólyázá őt«, megsejtet valamit e készülődés szent öröméből és csendes buzgóságából. A pólyák készen vannak, hogy a gyermeket megfelelő módon fogadhassák.”

A pápa e mondatokkal nyitotta meg ezévi karácsony éjféli szentbeszédét. Az egész beszéd nemsokára felkerül a HABEMUS PAPAM oldalra. Ezen az oldalon elsőnek videórészletek láthatók az éjféli szentmiséről, majd a 25-i pápai »Urbi et orbi« áldásról. Végül ugyanezen eseményekről készült képsorozatot.

Az éjféli mise örvendetes eseményei közé tartozott, hogy a pápa – ellentétben az ausztriai szentmisékkel – csak nyelvre áldoztatott (nem úgy a többi áldoztató, akik többnyire kézbe áldoztattak, különösen a klerikusoknál), és a Credo alatti hosszas térdhajlás, valamint az áldoztatás utáni feltűnően hosszú szent csend. A pápa mellett az új ceremóniamester, az új Marini állt csipkés öltözetben és végig imára összetett kézzel. Az oltáron, ahogy az új szertartásmester hivatalba lépése óta mindig, a hagyományos hosszú gyertyatartók és a feszület állt.VIDEOFELVÉTEL A SZENTMISÉRŐL1. részlet:
A bevonulástól az evangéliumig

wmv fajltípus: 2,20 MB 3:18 p

2. részlet:
A Credotól a kivonulásig

wmv fajltípus: 1,92 MB 3:20 p
URBI ET ORBI

December 25-én déli 12 órakor a pápa a Szent Péter bazilika erkélyéről adta Róma népének és az egész világnak »Urbi et orbi« áldását.
A pápai áldást a pápa jobb oldalán álló Hoyos bíboros jelentette be, hozzátéve, hogy a pápai áldással az Egyház szokásos feltételei mellett minden jelenlevő, illetve a közvetítést rádión hallgató vagy tévén néző hívő teljes búcsút nyerhet.VIDEOFELVÉTEL AZ ÁLDÁSRÓL
Urbi et orbi

wmv fajltípus: 935 KB 46 mp
KÉPSOROZAT A SZENTMISÉRŐL
A Szent Péter tér
(idén a betlehemi istálló helyett a Szentcsalád názáreti házacskáját állították fel a téren)
    


A Szent Péter bazilika

    
  


Glória
       


       


       


       


       


Credo
       


       


       


       


       


Ite missa est
       


       


      Kivonulás
       


       


       


       ELEJÉRE


vissza
a HABEMUS PAPAM oldalra                      a KEZDŐLAPRA                     a GALÉRIA oldalra