Isten a gyengék oldalán áll
(forrás: www.kath.net – 2006. február 15.)

Isten a gyengék oldalán áll. Erre emlékeztetett XVI. Benedek pápa a szerdai általános audiencián. Isten működése gyakran elrejtve marad az emberi ügyek mögött, amelyekben látszólag „a gőgösek, a hatalmasok és a gazdagok” győzedelmeskednek, mondta a pápa. Végül mégis az ő rejtett hatalma fog megnyilatkozni, hogy megmutassa, kik a valóban Isten által kiválasztott emberek, nevezetesen az alázatosak és a szegények.

XVI. Benedek pápa a zsoltárokról tartott katekézis-ciklust, amelyet még elődje, II. János Pál pápa kezdett el 2001 áprilisában a Magnificat-hoz fűzött kommentárral fejezte be:
A zsoltárokkal és az Újszövetség írásainak dalaival intézi az Egyház minden este dicséretét, köszönetét és kéréseit Istenhez. Ezek Mária dicshimnuszában, a Magnificatban végződnek, amelyben a szegények hangja is felcsendül, akik az Ószövetség értelmezése szerint se a hatalom, se a gazdagság bálványainak, se a gőg kísértésének nem esnek áldozatul. Üres kézzel és nyitott szívvel állnak az Úr előtt, hogy a kegyelmi ajándékok teljességét kapják tőle.

Mária arra hív meg bennünket, hogy az isteni üdvtettek dicséretében mi is részt vegyünk: „Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad.” (Luk 1,50) A Mindenható a kicsinyek mellé áll, hogy rajtuk és általuk tegye erejét láthatóvá. Ezért kell bennünk is, ahogy Szent Ambrus mondja, Mária szellemének tovább élnie, aki Isten nagyságát dicsőíti. Mert valóban mindazok a lelkek, akik Isten igéjét hálás örömmel fogadják, a hitben állandó jó tetteket hajtanak végbe. Minden nap okunk van arra, hogy hálát adjunk az Úrnak. Az a szív, amely el van töltve Isten boldog dicséretével, saját környezetét is megvilágítja. Dicsőítsétek szavaitokkal és tetteitekkel Istennek az emberi iránti hűségét!


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA