XVI. Benedek pápa böjti üzenete
„Aki nem Istent adja, az keveset ad.”
(forrás: www.kath.net – 2006. január 30.)

A Vatikán január 30-án, hétfőn hozta nyilvánosságra XVI. Benedek pápa ezévi böjti üzenetét, amelyben a pápa a fejlődés kérdéseiről beszél, és olyan gondolatokat is érint, amelyeket a „Deus Caritas Est” kezdetű nemrég megjelent enciklikájában dolgozott ki.

„Az Egyház első hozzájárulása az emberek és a népek fejlődéséhez nem a materiális javak és a technikai megoldások rendelkezésre bocsátása, hanem Krisztus igazságának a hirdetése, ami a lelkiismeretet neveli és egyúttal olyan kultúrát támogat, amely az emberek összes valódi kérdésére választ ad”, olvasható a pápa üzenetében.

„A globális kölcsönös függőség mai korában is meg lehet állapítani, hogy magunk másoknak való átadása, amelyben a szeretet kifejeződik, semmilyen gazdasági, szociális vagy politikai projektummal nem pótolható”, szól tovább az üzenet. „Aki az Evangélium e logikája szerint tevékenykedik, az a hitet az emberré vált Istennel való barátságként éli meg, és törődik a felebarát anyagi és lelki szükségleteivel. És tudja, hogy aki nem Istent adja, az keveset ad.”

XVI. Benedek pápa böjti üzenete egy vallomást is magában foglal. „Nem csukhatjuk be szemünket azon tévedések előtt, amelyeket a történelem folyamán sok olyan ember elkövetett, aki magát Jézus tanítványának nevezte. A súlyos problémák láttán ezek az emberek nem ritkán azt hitték, hogy először a földet kell megjavítani és csak azután a mennyre gondolni. Néhány ember számára így a kereszténység erkölcsi kérdéssé változott, és a hitet a tevékenységgel pótolták. Joggal jegyezte meg elődöm, II. János Pál: ‘Ma abban áll a kísértés, hogy a kereszténységet tisztán emberi bölcsességgé akarják redukálni, a jó élet egyik tudományára. Ezzel szemben mi tudjuk, hogy Jézus azért jött, hogy az üdvöt hozza’.”


vissza
a HABEMUS PAPAM oldalra                                       a KEZDŐLAPRA