VASÁRNAPI ÚRANGYALA
A pápa ünnepélyes kijelentések helyett igazi békét követel
(forrás: www.kath.net – 2006. február 19.)

Isten meggyógyít bennünket azoktól a belső blokádoktól, amelyeket a bűn épít fel. Erre emlékeztetett XVI. Benedek pápa a vasárnapi úrangyala imádságnál. A pápa az utolsó vasárnapok evangéliumaira hívta fel a zarándokok figyelmét, amelyekben gyógyulásokról volt szó. „A béna azoknak az embereknek a képe, akiket a bűn megakadályoz abban, hogy szabadon mozogjanak, a jó felé vezető úton haladjanak és a tőlük telhető legjobbat tegyék”, mondta a pápa.

A gonosz készteti az embert a hazugságra, a dühre, az irigységre, és egyre jobban megbénítja őt, magyarázta XVI. Benedek. Ezért mondta az embereknek Jézus előbb: „Megbocsáttattak vétkeid”, s csak ezután gyógyította meg testileg őket.

„Az üzenet világos: A bűn következtében megbénult embernek szüksége van Isten irgalmára, amit Krisztus ajándékoz neki, hogy – szívében meggyógyulva – egész lénye újra kivirulhasson”, mondta a pápa. Az emberiség ma is a bűn jelét hordozza magán, ez teszi lehetetlenné, hogy „a testvériség, az igazságosság és a béke értékeit” élje, holott ezeket az értékeket „ünnepélyes kinyilatkoztatásokban” hangoztatja.

„Miért?”, kérdezte a pápa. „Mi blokkolja útját? Mi bénítja ezt az egész folyamatot?” Isten Igéje arra hív meg bennünket, hogy „a hit tekintetét bírjuk, és mint azok a személyek, akik a bénát cipelték, abban bízzunk, hogy egyedül Jézus tud igazán meggyógyítani”, mondta Benedek.

Emlékeztetett első enciklikájának központi témájára: az embereknek Istent „a valódi szeretet forrásaként” kell megmutatni. „Egyedül Isten szeretete képes az ember szívét megújítani, és csak ha szívében gyógyult, tud a megbénult ember ismét felállni és tovább menni. Isten szeretete a valódi erő, ami a világot megújítja.”

„Isten Fiát küldte, hogy az embereket magával kibékítse. A bűn elválaszt minket Istentől, és beteggé tesz bennünket. Jézus Krisztus az igazi orvos, aki bennünket testben és lélekben egészségessé tesz.”


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA