SZERDAI ÁLTALÁNOS AUDIENCIA
Támogassátok Péter utódát!
(forrás: www.kath.net – 2006. február 22.)

„Támogassátok imáitokkal Péter utódát univerzális apostoli szolgálatában. Imádkozzatok velem és értem, hogy a Szentlélek világosságával és erejével mindig mellettem álljon misszióm teljesítésében!” Ezt a nagyon személyes kérést intézte XVI. Benedek pápa a mai általános audiencián a németnyelvű zarándokokhoz.

A pápa mai elmélkedésében Szent Péter székfoglalása ünnepének evangéliumáról beszélt: „Te Péter vagy, a szikla, és én erre a sziklára építem egyházamat.” (Mt 16,18) „Az Egyház ma Péter székfoglalását ünnepli. Ezen a napon különösen köszönetet mond Istennek azért a küldetésért, amelyet Jézus Krisztus, az Egyház Ura, Péter apostolra és utódaira ruházott át”, mondta XVI. Benedek.

„Minden egyes egyházmegye püspöki templomának katedrája a püspök tekintélyének szimbóluma, különösen tanítóhivatalának, ami a hit üzenetének hűséges megőrzéséből és továbbadásából áll. Péter apostol itt Rómában vértanúsággal fejezte be Krisztus szolgálatában eltöltött életét. Utódainak ezért joggal Róma a székhelye.”

„Már a legrégebbi egyházatyák bizonyítják a római püspök katedrájának méltóságát, akinek apostoli hivatala az egész Egyházra kiterjed. Lyoni Szent Iréneusz többek között arról beszél, hogy a római egyházzal ‘különleges elsőbbsége miatt minden egyháznak szükségszerűen egyet kell értenie, vagyis a világ összes híveinek’. Péter székfoglalásának ünneplése ezért azt jelenti, hogy mély egyházi jelentőséget tulajdonítanak neki, és benne Istennek az ő népe iránt érzett szeretetének kitüntetett jelét ismerik fel.”


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA