HAMVAZÓSZERDAI ÁLTALÁNOS AUDIENCIA
Nyissátok fel szemeteket, tisztítsátok meg szíveteket!
(forrás: www.kath.net – 2006. március 1.)

A böjti idő „aszkétikus és liturgikus utat kínál nekünk, amely segít számunkra felismerni saját gyengeségünket, és megnyitja szívünket Isten irgalmas szeretete számára”, mondta XVI. Benedek pápa a hamvazószerdai audiencián tartott katekizmusában.

„Az élet megpróbáltatásaiban és minden egyes kísértésben a győzelem titka az igazság szavára való hallgatásban, és a hazugságról és a gonoszságról való határozott lemondásban rejlik”, jelentette ki a pápa. A nagyböjt a bűnbánat és a magunk feletti éberség ideje is, hiszen „a gonosz elleni harc sohasem szűnik meg, mivel a kísértés mindennapi valóság életünkben”.

A nagyböjti idő újfent meghív bennünket, hogy az Evangéliumot megújulásunk alapjául vegyük, és „új szemmel tekintsünk felebarátainkra és ezek szükségleteire”.

„Térjetek meg hát, és higgyetek az Evangéliumban!” (Mk 1,15) Jézusnak ezt a sürgető felszólítását hallottuk Márk Evangéliumából az audiencia elején. A hamvazószerdai liturgiában a hamvazás rítusát ezek a szavak kísérik: „El ne feledd ember, hogy por vagy és vissza kell térned a porhoz.” (Ter 3,19) Gyengeségünk felismerése és Krisztus örömhíréhez való hívő ragaszkodás segít nekünk, hogy a ma kezdődő böjti időt helyes módon éljük át, miközben hitünk központi titkainak a húsvéti megünneplésére készülünk.

A húsvéti bűnbánati időt az Egyház hagyománya szerint mindenek előtt három ájtatossági gyakorlat jellemzi: az imádság, a böjt és a felebaráti szeretet művei. Az Isten szavára való hallgatásban, amit a szent liturgiában és a személyes imádságban hallunk, és amiben ilyenkor mélyedünk el, növekszik az Evangéliumban és Jézus Krisztusban való hitünk, aki számunkra Isten irgalmát kinyilatkoztatta. Az önmegtartoztatás és a bűnbánat gyakorlatai, valamint a lelki éberség segíti szívünk állandóan szükséges megtisztulását.

Az alamizsnálkodás és a tevékeny szeretet egyéb formái tanúbizonyságot tesznek Krisztus óriási szeretetéről, aki magát érettünk és felebarátainkért odaadta. Hallgassatok az Egyháznak a fokozott imádkozásra és belső bűnbánatra felszólító szavára, és nyissátok meg szemeteket és szíveteket felebarátaitok szüksége számára. Jézus Krisztus, a mi Urunk és Istenünk vezéreljen benneteket utatokon!


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA