HAMVAZÓSZERDAI PRÉDIKÁCIÓ
A böjtben a gonosz ellen kell harcolni
(forrás: www.kath.net – 2006. március 2.)

A böjti idő mindenek előtt a gonosz elleni „harc” ideje, mondta XVI. Benedek pápa hamvazószerdai prédikációjában. A pápa a nagyböjtöt egy bűnbánó körmenettel és a római Aventinuson fekvő Santa Sabina bazilikában bemutatott szentmisével kezdte meg.

„A kereszténynek minden nap, de különösen a nagyböjtben, harcot kell küzdenie”, jelentette ki XVI. Benedek. „Szellemi harcról van szó, amely a bűn, vagyis tulajdonképpen a Sátán ellen folyik.” Ez olyan „harc, amely az egész személyt érinti, és figyelmes és állandó éberséget követel”.

Szent Ágoston mondta egyszer: Aki Isten szeretetében és irgalmában akar élni, annak nem szabad megelégednie azzal, hogy a súlyos és halálos bűnöktől megszabadul. Az igazságot kell tennie, mellyel a kevésbé súlyos bűnöket is beismeri és valóban méltó tetteket visz végbe, mivel a kevésbé súlyos bűnök is – amennyiben elmegyünk mellettük – a halálba vezetnek.

„A nagyböjt arra emlékeztet bennünket, hogy a keresztény lét állandó harcot jelent, amelyben az ima, a böjt és a vezeklés fegyvereit használjuk”, hangsúlyozta XVI. Benedek. „A gonosz, az önzés és a gyűlölet minden formája ellen harcolni, önmagunknak meghalni, hogy Istenben élhessünk, ez az az aszkétikus életút, amelyen járni alázatban és türelemben, nagylelkűségben és kitartásban Jézus követői hivatva vannak.”

Ez a belső tartás megmutatja, „hogyan kell az erőszakra – ami ma a világ békéjét fenyegeti – adott keresztény válasznak kinéznie”. Ez a válasz: „Bizonyára nem a bosszú, biztosan nem a gyűlölet és nem is a hamis spiritualizmusba való menekülés. Azoknak válasza, akik Krisztust követik, sokkal inkább az osztozás annak az útjában, aki – korának és minden kornak bajait látva – habozás nélkül a keresztet választotta, és a szeretet hosszabb, de hatásosabb útját járta. Az ő nyomain és vele összeforrva kell nekünk mindannyiunknak magunkat bevetni, hogy a gonosszal szemben a jóval, a hazugsággal szemben az igazsággal, a gyűlölettel szemben a szeretettel lépjünk fel.”


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA