SZERDAI ÁLTALÁNOS AUDIENCIA
Elmesélni, amit hallottunk: ez az evangelizálás
(forrás: www.kath.net – 2006. március 22.)

Az első apostolok nem „egy idea hirdetői, hanem egy személy tanúi voltak”, hangsúlyozta XVI. Benedek pápa a szerda délelőtti általános audiencia katekézisében. „Az apostolok kalandja egymás felé nyitott emberekkel való találkozásként indul.”

Mielőtt elküldték volna őket evangelizálni, egy ideig Jézusnál kellett ‘maradniuk’, és személyes viszonyt kellett vele kiépíteniük”, emlékeztetett a pápa. „Erre az alapra épülve az evangelizáció egyedül annak hirdetéséből áll, amit hallottunk.”

„Az apostolok elhívása, amely alapra az Egyház épül (lásd: Ef 2,20), jelenti mind a négy evangéliumban Jézus működésének kezdetét. Az Úr határozott felszólítással fordul az első tanítványokhoz, akik készségesen eleget tesznek ennek. Miközben a hit útjára lépnek, az elhívottak Jézus személyének bensőséges ismeretére jutnak el.
    Mielőtt Jézus szétküldi őket, a tanítványoknak személyes kapcsolatot kell felépíteniük vele. Az apostolok ‘küldöttek’, de mint ilyenek először Krisztus ‘szakértői’ – Jézus üzenetének és életének tanúi. Az Evangélium hirdetése tehát annak a terjesztése, amit mi magunk hallottunk; meghívás a Jézus Krisztussal való közösség titkába való belépésre.
     Krisztus és a tizenkettő – akik részesednek ebben – küldetése univerzális. Elsőként Izrael népét veszi szemügyre. Izraelnek Jézus, a megígért pásztor általi összegyűjtése minden nép üdvének jelévé válik. Ez Krisztus feltámadása után nyilvánvaló lesz: az Úr az apostolokat az egész világra elküldi, minden emberhez és minden néphez.
     Megkeresztelkedettként fel vagyunk véve a mi Urunk Jézus Krisztus missziójába. A mai időkben mi vagyunk a tanítványai és a küldöttei a világban. Ne lankadjatok Krisztusról bizonyságot tenni, és tetteitekkel és szavaitokkal az Evangéliumot hirdetni. Ehhez adjon erőt és segítsen nektek a Szentlélek.”


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA