SZERDAI ÁLTALÁNOS AUDIENCIA
A gyónás a béke egyik forrása
(forrás: www.kath.net – 2006. április 12.)

„A gyónás a béke egyik forrása, és a béke apostolaivá tesz bennünket”, mondta XVI. Benedek pápa a szerdai általános audiencián a Szent Péter téren. A pápa szavainak rövid összefoglalása:

A következő napok – nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat, amelyet húsvéti triduum sacrum-nak is neveznek – képezik az egész egyházi év liturgikus és szellemi csúcspontját. A mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának szemlélete élő vágyat kelt bennünk, hogy Isten Fiát az önátadás útján kövessük. Ő a tökéletességig kimutatta irántunk érzett szeretetét, a kereszten elszenvedett haláláig.

Nagycsütörtökön az Utolsó Vacsora termébe követjük az Urat, az Eucharisztia és a felszentelt papság megalapításának helyére. Szívünkbe zárjuk „új parancsát”: „Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást!” (Jn 13,34)

Isten Fia szenvedésének és halálának misztériumára koncentrálódik aztán a nagypéntek liturgiája. „Kereszthalálában történik meg teljesen Istennek az az önmaga ellen fordulása, melyben önmagát ajándékozza oda, hogy az embert újra fölemelje és megmentse – ez a szeretet legradikálisabb formája.” (Deus caritas est, 12)

Nagyszombaton az Egyház Máriával várakozik a sírnál, amelyben Jézus teste a keresztről való levétele után pihen. És végül húsvét éjszakáján felhangzik a megváltottak ujjongása feltámadott Uruk felett, aki végleg legyőzte a halált.

A húsvéti triduum sacrum és Krisztus megváltói áldozatának ünneplésére a bűnbánat szentségének vétele által akarunk benneteket előkészíteni. A gyónás a béke egyik forrása, és a béke apostolaivá tesz bennünket. Az Úr adja meg nektek a kegyelmet, hogy ebben a világban „új emberként” működhessetek.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA