Szentmise-kalauz


 

Kedves Katolikus Testvérem!

Szentatyánk, XVI. Benedek pápa, mint az Anyaszentegyház legfőbb törvényhozója 2007. július 7-i dátummal rendeletet bocsátott ki a római liturgia 1970 előtti formájának használatáról. E rendelkezés szerint 2007. szeptember 14-től „szabad a szentmiseáldozatot a Római Misekönyvnek Boldog XXIII. János által 1962-ben kihirdetett és soha vissza nem vont mintakiadása szerint ünnepelni.” Az úgynevezett „magánmiséjét” bármely latin rítusú katolikus pap – aki nincs eltiltva a misézéstől – bemutathatja e forma szerint. Ezeken a szentmiséken szabadon részt vehetnek mindazok a hívek, akik ragaszkodnak a hagyományos liturgiához.

A szentmisének ezt a formáját Szent V. Pius pápa rögzítette 1570-ben, és 1969-ig, tehát négyszáz éven (szerk. megj.: és e rögzítés előtt mintegy ezer éven) keresztül ez a szentmise neves és névtelen szentek sokaságát nevelte világszerte és táplálta lelki táplálékkal. Ez a szentmise alkalmas arra, hogy a szemlélődő, Isten misztériumaiban elmerülő imádásnak teret és lehetőséget adjon. Megtanít arra, hogy a liturgia elsősorban az Isten előtti köteles hódolat bemutatása. Középpontjában Isten áll, nem az ember, ezért a celebráló pap a hívekkel együtt az oltár és a rajta álló feszület felé fordul. Nem a tiszteletlenségnek, hanem éppen a legnagyobb tiszteletnek a kifejeződése ez.

Hiszem, hogy e „régi” rítusú szentmisének az Anyaszentegyházban alapvető fontosságú helye van. Mivel ezt a hagyományos római misét – amelyet nem egészen pontosan „tridenti”-nek is neveznek – hosszú évtizedeken keresztül sem a papok, sem a hívek nem gyakorolhatták, most szükségesnek látszik egy néhány oldalas „kalauz” kiadása, amelynek segítségével a hívek követhetik a szentmise menetét, megérthetik annak szerkezetét.

Ez a kis kiadvány az első lépés akar lenni egy hosszú úton. Nagy bizalommal helyezem mindazok kezébe, akik érdeklődnek a hagyományos római rítus szépségei, mélységei iránt. Kérjük a Boldogságos Szűzanyát és Szent Mihály arkangyalt, az Anyaszentegyház védelmezőjét, hogy oltalmazza és támogassa kezdeményezésünket.

2007. szeptember 14-én,
a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén
a kiadó


Helyesbítés: 2014. augusztus 24-én


  

A kiadvány megrendelhető a következő címen:
     */Postai levélben:/*/ /Mezei Zsolt, 8542 VASZAR, Jókai u. 39.//
    Mobil: 06-20-8231 528
     */Elektronikus levélben:/*/ /zsmezei71@gmail.com
     Ára: 400,-Ft/db + postaköltség
     10 példány fölött a postaköltséget a kiadó fizeti


vissza

a SZENTMISE oldalra                              a KEZDŐLAPRA