Az engedelmesség problémája
(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2007. október 13.)

Monsignore Camille Perl, az „Ecclesia Dei“ bizottság titkára a „Petrus” nevű olasz online-magazinnak adott interjújában megerősítette, hogy a Vatikán jelenleg a „Summorum Pontificum” „végrehajtási rendelkezéseinek” az egész világon kötelező érvényű változatán dolgozik. Néhány részlet az interjúból:

Msgr. Perl: Akkor is, ha mi nem vagyunk kongregáció rangban, megbízatást és felhatalmazást kaptunk egy ilyen dokumentum kidolgozására, amelyben a pápai dokumentum egyes pontjait kell tisztáznunk – többek között azt a kérdést is, mit kell az „állandó csoport” alatt érteni.

Kérdés: Azért van szükség erre az útmutatóra, mert sok esetben előfordult, hogy püspökök és papok, akik a tridenti rítus celebrálásának könnyebb engedélyezését előíró szabályok ellen vannak, ellenállásukat a gyakorlatban is érvényesítették?
Msgr. Perl: Nos, a helyzet mindenki számára világos. Mindazonáltal nyilvánvaló volt, hogy a pápa motu propriojának megjelenése után is számítani kell ellenállásra. Egyesek nagyon örültek – mások nem. Elég arra gondolni, hogy a pápa motu proprioja nem derült égből szállt alá, hanem egy hosszan tartó folyamat eredményét jelenti.

Kérdés: És akkor egyes püspökök és papok miért nem fogadják el?
Msgr. Perl: Ezt tőlük kellene megkérdeznie. Véleményem szerint általános problémáról van szó. Manapság a társadalom számos területén elveszett az engedelmesség és a tekintély iránti tisztelet érzéke. Azt mondhatjuk, hogy egyáltalán már csak igen kevesek képesek arra, hogy az engedelmességet gyakorolják.

Kérdés: Ezek szerint Szent V. Pius tridenti miséje, mely liturgikus szépségével és spiritualitásával tűnik ki, soha nem volt eltörölve?
Msgr. Perl: Véglegesen soha. A II. Vatikáni Zsinat a korábbi misekönyvet soha nem törölte el. Úgy gondolom, XVI. Benedek pápa nagyon helyesen tette, hogy minden korlátozást feloldott és ezzel az Egyház ezen örökségének, e kincsének értékét kihangsúlyozta. Nem szeretném összehasonlítani VI. Pál pápa miséjét az előzőekkel, ez nem lenne megengedett. De történelmileg egyszerűen oktalanság a tradíció értékét, fontosságát eltörölni.

Kérdés: XVI. Benedek pápa motu propriojában „alig elviselhető” liturgikus visszaélésekről beszélt – úgy tűnik az ilyenekből egyre több van…
Msgr. Perl: Nekem mondja? És senki nem tekinti magát abban a helyzetben, hogy ez ellen fellépjen, még pedig azért, mert – mint már mondtam – a tekintélytisztelet kiveszett az emberekből. A liturgia nem olyasmi, amit mesterségesen lehet kialakítani. De azt hiszem, joggal állíthatjuk, hogy a II. Vatikáni Zsinat után – ezzel nem akarok a zsinatról negatív véleményt mondani – a misét sok esetben emocionális üggyé formálták át, és eközben valódi áldozati és adomány értékéből sok minden veszendőbe ment. Úgy gondolták, hogy az új jobb, az új mindig jobb. Úgy, ahogy ez a mindennapi életben történik, ahol egy új cipőt jobbnak tartanak, mint egy régit.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA