Nagyszombat a mélységes csönd napja
(forrás: www.kath.net – 2008. március 19.)

A szerdai audiencia résztvevői a pápa névnapja alkalmából szerencsekívánataikat fejezték ki a Szentatyának, jelentette a vatikáni rádió. A nagyhét miatt Szent József liturgikus ünnepét ebben az évben március 19-éről az elmúlt szombatra, március 15-ére tették át.

XVI. Benedek pápa névnapján a három húsvéti napról emlékezett meg, melyet nagycsütörtöktől kezdve ünneplünk. A szerdai audiencián, melynek első részét a zsúfolásig megtelt Szent Péter bazilikában tartották, a pápa egy az Opus Dei szervezésében éppen folyó kongresszus résztvevőit is köszöntötte.

Ezután a pápa az audiencia-teremben Húsvét jelentőségéről beszélt. „E napokat számos nyelven »szentnek« hívják, mert az üdvöt, megváltásunk központi eseményét, nevezetesen Urunk Jézus Krisztus szenvedését, halálát és feltámadását teszik jelenvalóvá.

Nagycsütörtökön az Egyház az Utolsó Vacsoráról emlékezik meg, melyen Krisztus azt parancsolta meg apostolainak, hogy úgy szeressék egymást, ahogy ő szerette őket. Nagypéntek a szenvedéstörténetben Urunk szenvedését és halálát állítja szemünk elé. A nagypénteki könyörgésekben tekintetét az egész emberiség gondjaira és kéréseire kiterjeszti.

Nagyszombat a mély csönd és nyugalom napja. A hívek Jézus sírjánál imában és elmélkedésben töltik az időt. Az ezt követő húsvétéjszaka a Húsvéti Gyertya fényétől világosodik meg, mely a feltámadt Jézus jelképe. A fényt adó gyertya arra hív meg bennünket, hogy a húsvéti örömöt és békét minden embernek elvigyük.

A három szent nap alkalmat ad nekünk arra is, hogy magunkat újra előkészítsük Isten üdvtervére. Mondjunk »Igent« az isteni akaratra, ahogy Jézus még a kereszten is ezt tette. Isten lelke erősítsen meg benneteket a jóban!”


KÉPEK A PÁPA HAMVAZÓSZERDAI ÉS VIRÁGVASÁRNAPI BEVONULÁSÁRÓL
vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA