A problémák nyílt kibeszélése viszi előre az Egyházat
(forrás: www.kath.net – 2008. október 1.)

XVI. Benedek pápa első őszi audienciáján, melyet a nyári rezidenciájáról visszajőve október 1-én, mintegy 20 ezer zarándok és látogató előtt a Szent Péter téren tartott, arról beszélt, hogyan vitázott Szent Péter és Szent Pál a megtért pogányok feladatairól. A pápa ezeket mondta:

Jeruzsálemben az úgynevezett apostol-zsinaton az Egyház apostolai és vénei meghallgatták Pál és Barnabás tanúságtételét, valamint Péter és Jakab magyarázatait. Ezután a Szentlélek útmutatása alapján arra a következtetésre jutottak, hogy azoktól a pogányoktól, akik a kegyelem és a Krisztusban való hit által megtalálták az üdvöt, nem kell még a zsidó körülmetélést is megkövetelni.

Nem sokkal ezután azonban Antiochiában az történt, hogy Péter, nehogy a törvénytisztelő zsidókat megbotránkoztassa, elkülönült a frissen megtért pogányoktól. Pál apostol Péter e tettében veszélyt látott az Evangélium igazsága számára, és ezért vitába szállt Péterrel.

E vitából a két apostolfejedelem nem csinált hatalmi kérdést, és bár e nehéz kérdésben eleinte eltért a véleményük, végül mégis megegyezésre jutottak.

Ez az eset azt mutatta meg nekik, hogy a problémáknak a szeretetre alapozott és az Evangéliumra támaszkodó nyílt kibeszélése az, ami az Egyházat útján tovább vezeti.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA