Új formulák a Novus Ordo-ban
(forrás: www.kreuz.net és www.summorum-pontificum.de – 2008. október 16. és 18.)

Úgy tűnik, hogy az új rítus – negyven évvel kitalálása után – még mindig nem érte el végső formáját.

A Szentszék a novus ordo végén elhangzó „Menjetek békével” felszólításhoz három további ajánlást approbált, jelentette be – a Zenit hírügynökség adatai szerint – az Istentiszteletek Kongregációjának prefektusa Francis Arinze bíboros. A változásokat a most folyó püspökszinódus résztvevőivel is közölték.

A kreuz.net internetes portál szerint a pápa e variánsokat azután engedélyezte, hogy a 2005-ben az Eucharisztiáról tartott püspökszinódus tagjai ezt követelték. Az akkori kérés arról szólt, hogy a mise utolsó mondata „az eucharisztikus ünnep missziós jellegét” jobban juttassa kifejezésre.
      A pápa ezt követően kért ajánlatokat a világ püspökeitől, melyekből összesen 72 érkezett az Istentiszteletek Kongregációjához. Ebből választottak ki kilencet, melyekből a pápa három mellett döntött.

Ezek szerint a három új formula így hangzik:
      – „Ite ad Evangelium Domini nuntiandum“ – Menjetek, hogy az Úr evangéliumát hirdethessétek;
      – „Ite in pace, glorificando vita vestra Dominum“ – menjetek békében és dicsőítsétek meg az Urat az életetekben;
      – „Ite in pace“ – Menjetek békében – melyhez a pap a húsvéti időben az „Alleluja, alleluja” felkiáltást is hozzáfűzi.
      Az eddig használatos formula továbbra is érvényben marad. A továbbiakban Arinze bíboros azt is bejelentette, hogy a püspökszinódus által kívánt kompendium az Eucharisztiáról csaknem készen van. Ebben a szentmiséről, az eucharisztikus áldásról, imádásról és a mise előtti és utáni imákról szóló tanítást fejtik ki.
      A bíboros azt is elmondta, hogy a kongregáció jelenleg a pápa kívánságára azzal foglalkozik, hol legyen a „legjobb pillanat” a békecsók számára. A püspökkari konferenciák e kérdéshez még ez év októberének végéig nyújthatják be a javaslataikat.
      A pápa maga úgy véli, hogy a békecsókot a könyörgések utánra vagy az Agnus Dei elé kellene helyezni.
      A kongregáció további munkája most abból áll, hogy anyagot gyűjt különböző témájú prédikációkból egy könyv számára, melynek célja a papok támogatása igehirdető feladataik jobb ellátásában.

A kreuz.net fenti információjától eltérően a summorum-pontificum.de internetes portál értesülései szerint a novus ordo új végszavait (lásd: http://www.zenit.org/article-23930?l=english) amerikai és angol püspökök kérésére dolgozta ki az Istentiszteletek Kongregációja.
      Bár a summorum-pontificum.de maga nem kommentálja a hírt, de honlapján megadta Fr. Finigan a The Hermeneutic of Continuity című honlapon megjelent vélekedését: (lásd: http://the-hermeneutic-of-continuity.blogspot.com/2008/10/new-options-for-end-of-mass.html)

Az új variánsok megjelenésével a következő kérdések merülnek fel: Milyen kritériumok alapján fog a pap a jövőben az elbocsátó formulák közül választani? Meg fogja-e ezt a kérdést a liturgia bizottsággal tárgyalni? Az opciót a nap írásinak szellemében fogj-e kiválsztani? Vagy egyszerűen annak megfelelően fogja a napi formulát venni, hogy előző nap mit mondott?

Michael Davies annak idején arra mutatott rá, hogy a Novus Ordo annyi opciót tartalmaz, hogy egy pap életének minden napján más misét ünnepelhet, anélkül, hogy akár csak egyetlen egyszer ismételnie kellene magát. Az Istentiszteletek Kongregációja e döntésével a különböző kombinációk amúgyis végtelen számát még megnégyszerezte.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA