A régi kalendárium a régi liturgia elválaszthatatlan része
(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2008. november 11.)

Számos országban olyan ünnepeket, mint például Vízkereszt, Jézus mennybemenetele vagy Úrnapja, a püspöki konferenciák az ünnepet követő vasárnapra helyezik át. Idén Anglia és Wales püspöki konferenciája ezt az utasítást a római rítus mindkét formájának ünneplésére előírta.

A Latin Mass Society társaság, a tridenti rítust pártolók egyesülése, ez év áprilisában az Ecclesia Dei Pápai Bizottsághoz fordult ez ügyben, majd a kapott választ nyilvánosságra hozta. A bizottság október 20-i válaszában, melyet a bizottság alelnöke, Msgr. Camillo Perl írt alá, az áll, hogy a „régi” kalendárium használatának joga elválaszthatatlan része a „régi” misének.

A Latin Mass Society sajtóközleményének teljes szövege és az Ecclesia Dei válasza megtalálható a társaság internetes honlapján.

Az 1962-es liturgikus könyvek jogszerű használata az e könyvekben szereplő kalendárium használatának jogát is tartalmazza.

A CIC Canon 1246 §2 szerint a püspöki konferenciáknak megvan a joguk, hogy a kötelező ünnepeket a Szentszék beleegyezésével más napra tegyék át. Ennek figyelmen kívül hagyásával azonban megengedett, hogy ezen ünnepek miséit és imáit azokon a napokon ünnepeljék, melyeken az 1962-es könyvek liturgikus kalendáriuma ezt előírja. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy e napokra a püspöki konferenciák érvényben levő előírásainak megfelelően a hívek részére nem áll fenn a miselátogatás kötelezettsége.

Ezért az 1962-es Generales Missalis Romani 356-361 rubrikáinak megfelelően ajánlatos azokon a napokon, melyekre a püspöki konferenciák a szóban forgó ünnepeket áthelyezték, a nap „külső ünnepét” megtartani, ahogy ezt már számtalan országban gyakorolják.

A megadott rubrikák megengedik, a vasárnap miseformuláját bizonyos körülmények között egy ünnep miseformulájával kicseréljék. Az ünnep ezáltal nem lesz áthelyezve, hiszen az igazi helyén is meg lett már ünnepelve.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA