A Gergely-rítus korunkban egy élő rítus
(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2008. szeptember 28.)

Jövő év elején jelenik meg a tradicionális római liturgiának az angolnyelvű világ számára irányadó, Alcuin Reid által átdolgozott és aktualizált alapművének legújabb kiadása, a The Ceremonies of the Roman Rite Described von Fortescue/O'conner/Reid.

A műhöz Castrillón bíboros írt előszót. Ebben található a következő figyelemreméltó kijelentés:

„Az bizonyos, hogy a katolikusoknak jogszerű igényük van a liturgia régebbi formájára, és hogy a plébánosoknak és püspököknek azon hívek kéréseit és megkereséseit, akik ezt követelik, ki kell elégíteniük. Ez a pápa kifejezett kívánsága, mely a Summorum Pontificumban olyan módon van jogilag lefektetve, melyet minden egyházi fensőbbség és egyházmegyés püspöknek respektálnia kell.”


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA