hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja
A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGÉNEK KISZOLGÁLTATÁSA

A 2009. március 21-én Budapesten, a Thököly úti kápolnában tartandó bérmálás előkészítésére álljon itt egy képes beszámoló Fellay püspök 13 évvel ezelőtti bérmálásáról. Az akkori öt bérmálkozó között volt e honlap készítője is.


A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGÉNEK KISZOLGÁLTATÁSA
S. E. Mgr. BERNARD FELLAY püspök által
1996. május 26-án
a Zaitzkofen-i Jézus Szíve papszemináriumban

A bérmálás kezdetén a püspök fölmegy az oltár lépcsején és a bérmálandók felé fordul. A bérmálandók letérdelnek, a püspök föléjük terjeszti kezét és lehívja rájuk a Szentlelket hét ajándékával: a bölcsesség és értelem Lelkét, a tanács és erősség Lelkét, a tudomány és jámborság Lelkét és az istenfélelem Lelkét.
    A püspök beszédet intéz a bérmalandókhoz, majd külön-külön minden bérmálandó fejére teszi jobb kezét és homlokukra krizmával keresztet ír, miközben e szavakat mondja: „Megjelöllek téged a kereszt jelével és megerősítelek az üdvösség krizmájával az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.” Megkenés után a püspök arcullegyinti a bérmálandót és ezt mondja: „Béke legyen veled.”
    A püspök végezetül azért imádkozik, hogy a Szentlélek befejezze megkezdett művét a megbérmáltakban. Felszólítja a megbérmáltakat, hogy mondják el a Miatyánkot és a Hiszekegyet. Azután megáldja őket.

A kereszt, amellyel a püspök megjelöli a bérmálandó homlokát, azt jelenti, hogy ettől kezdve ő Krisztus bajnoka, és hitét nyíltan meg kell vallania az egész világ előtt. A megkenés a krizmával azt jelenti, hogy a bérmálandó megkapja Krisztus erejét, vagyis a Szentlelket. Az arcullegyintés arra figyelmezteti a megbérmáltat, hogy mint Krisztus bajnokának, minden megaláztatást el kell viselnie Krisztusért.

(Katekizmus, Herder kiadó, 1958.)


KÉPSOROZAT A BÉRMÁLÁS SZERTARTÁSÁRÓL

a bérmálás után
a bérmálkozók homlokáról
Pfluger atya
törölte le a krizmát

A szertartás után a sekrestyében
Fellay püspök a bérmálkozókkal
és a bérmaszülőkkel


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra               a KÉPGALÉRIA oldalra               a KEZDŐLAPRA