Isten igéje az igazi lelki táplálék
(forrás: www.kath.net – 2009. március 7.)

Isten igéje az igazi szellemi táplálék, mely mind a papoknak, mind a híveknek a böjti időben új lendületet és örömet ad. Ezzel a gondolattal fejezte be szombat reggel a római kúria hagyományos nagyböjti lelkigyakorlatát XVI. Benedek pápa a vatikáni palota „Redemptoris Mater” kápolnájában. Szavaiban a pápa Ezekiel egyik jóslatából indult ki.

„Ezekiel könyvében Isten így szól a néphez: »Jó legelőre terelem majd őket, és Izrael magaslatain lesz a legelőjük.” (Ez 34,14) Szent Ágoston azon töprengett, vajon mit kell Izrael magaslatai és a jó legelő képei alatt érteni. Ágoston szerint a jó legelő alatt a Szentírás Isten szavát érti, mely a mi igazi táplálékunk.”

A pápa hálás köszönetét fejezte ki az ezévi nagyböjti prédikátor, Francis Arinze nyugalmazott nigériai kúriai bíborosnak. Arinze nem veszett el teológiai játszadozásban, hanem lelkigyakorlata középpontjába a Szentírás egészséges doktrínáját helyezte. A pápa méltatta Arinzének a Szentírással kapcsolatos eleven ismeretét és teológiai ügyességét, mellyel ezeket aktuális keretbe tudta állítani.

A böjti lelkigyakorlat középpontjában, melyet Arinze bíboros vezetett, a következő téma állt: „A pap találkozik Jézussal és követi őt.” A bíboros a római kúria munkatársait elmélkedéseiben arra emlékeztette, hogy magukat a böjti időben az alázatosság kategóriáiban való gondolkozásnak nyissák meg.

A hagyományos nagyböjti lelkigyakorlat miatt az elmúlt héten a pápa minden nyilvános programját lemondták.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA