A Pius-püspökök kiközösítésének visszavonása
A Püspöki Kongregáció dekrétuma

(forrás: www.fsspx.info – 2009. január 24.)

Prot. N. 126/2009

Egy 2008. december 15-i keltezésű levéllel – eminenciás Dario Castrillón Hoyos bíboros úrnak, az Ecclesia Dei Pápai Bizottság elnökének címezve – Mons. Bernard Fellay, a másik három, 1988. június 30-án konszekrált püspök nevében is, ismételten kérte az excommunicatio latae sententiae visszavonását, melyet formálisan 1988. július 1-én ugyanezen kongregáció prefektusa dekrétumában kimondott.

Az említett levélben Mons. Fellay többek között kijelentette: „Mi mindig szilárd akarattal el vagyunk szánva, hogy katolikusok maradjunk, és hogy minden erőnket a mi Urunk Jézus Krisztus egyházának, ami a katolikus Egyház, szolgálatába állítsuk. Gyermeki szívvel akceptáljuk a tanítását. Szilárdan hiszünk Péter primátusában és az ő előjogaiban, és ezért szenvedünk nagyon a jelenlegi helyzettől.”

Őszentsége XVI. Benedek pápa atyai módon átérezte azt a kellemetlen lelki állapotot, amit az érintettek kiközösítésük miatt kifejezésre juttattak, és bízik abban az ígéretben, melyet Mons. Fellay az idézett levélben megfogalmazott, hogy semmilyen fáradtságtól nem riadnak vissza, hogy a még nyitott kérdéseket a Szentszék szervezeteivel folytatott szükséges tárgyalásokban elmélyítsék, úgy hogy mihamarabb teljes és megelégedésre okot adó megoldást találjanak a kezdeti problémákra.

Ezért döntött úgy, hogy Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson és Alfonso de Galarreta püspökök kanonikus helyzetét – mely püspökké szentelésük által következett be – felülvizsgálja.

Ezáltal akarja a kölcsönös bizalmi viszonyt konszolidálni és megerősíteni, és a Szent X. Pius Papi Közösség Apostoli Székkel való kapcsolatának stabilitást kölcsönözni.
        A béke ezen ajándéka, a karácsonyi időszak végén, jel is akar lenni, hogy az univerzális Egyház egységét a szeretetben támogassa, és elérje, hogy a szakadás botránya megszűnjön.

Most megvan a remény, hogy ezt a lépést az egész Szent X. Pius Papi Közösség Egyházzal való teljes közösségének gyors megvalósulása követi, úgy hogy a Tanítóhivatalhoz való hűségéről és ennek, valamint a pápa tekintélyének elismeréséről a közösség a látható egység jelével ad tanúbizonyságot. Azon fakultások alapján, melyeket a Szentatyától, XVI. Benedek pápától kifejezetten megkaptam, elengedem e dekrétummal Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson és Alfonso de Galarreta püspökök excommunicatio latae sententiae büntetését, melyet ugyanezen kongregáció 1988. július 1-én mondott ki, és a mai dátummal, melyen e dekrétum kibocsáttatik, a jogi következményektől mentesnek nyilvánítom őket.

Róma, 2009. január 21.
Giovanni Battista Re bíboros
a Püspöki Kongregáció prefektusa


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA