Örvendezzél, Mennyek Királynője
(forrás: www.kath.net – 2009. április 13.)

XVI. Benedek pápa a nagyhét és a húsvéti ünnepségek fáradalmait nyári rezidenciájában, Castel Gandolfoban piheni ki, ahova a pápa még vasárnap délután helikopterrel repült el. Hétfőn az egyetlen nyilvános megjelenése a húsvéti déli ima, a Regina Coeli elimádkozása volt a rezidencia udvarán. Ennek keretében a pápa egy rövid elmélkedést is tartott a húsvéti titokról.

„A keresztrefeszített Emberfia, a kő, melyet az építők elvetettek – az új lelki épület, nevezetesen az Egyház, vagyis misztikus Testének szolid szegletkövévé vált. Isten népe, melynek láthatatlan feje Krisztus, arra van kijelölve, hogy évszázadokon keresztül növekedjen, amíg az üdvtörténet teljes egészében be nem teljesedik. Akkor majd az egész emberiség beleolvad, ahogy Szent Pál mondja: »minden dolgok teljes beteljesülése« lesz és »mindeneknek mindene lesz«.”

Krisztus feltámadása „hidat vágott a világ és az Örök Élet között, melyen át minden ember elérheti földi zarándokútjának igazi célját”, folytatta a pápa.

„Krisztus a mi reményünk feltámadott. Húsvét reggelének üzenete megajándékoz bennünket a bizonyossággal: Jézus él. Ő az Élő, és Benne van számunkra az igaz élet, mely nem ismer véget.”


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA