„Nem a közösség csinálja a liturgiát, hanem Isten”
(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2009. november 1.)

Az Istentiszteletek Kongregáció alig egy évvel ezelőtt kinevezett prefektusa, Canizares Llovera bíboros ebben az évben már többször mutatott be tridenti misét, többek között a Laterán bazilikában is, legutóbb pedig november 1-én Rómában a Ss. Trinita templomban.

Canizares bíboros a felelőse annak az új Compendium Eucharisticum-nak, mely a napokban jelent meg latin nyelven, és amelyben a régi liturgia egyenlő jogú szerepe több ízben ki van hangsúlyozva – nem utolsó sorban azáltal, hogy a kiadványban az Ordo Missa teljes szövege mind az 1962-es, mind az 1970-es rítus szerint szerepel.

A prefektusi kinevezés közelgő egyéves évfordulója alkalmából a Catalunya Christiana spanyol újság interjút készített a bíborossal. Ebből következik néhány részlet:

Canizares bíboros: Jelenleg nagyon keményen dolgozunk a kongregációban, javaslatokat dolgoztunk ki, melyekkel a Szentatya is egyet értett, és melyek munkák további alapját képezik. Fő célunk a liturgia szellemét az egész világon újjáéleszteni.

Kérdés: Melyek voltak a legnagyobb problémák, melyekkel foglalkozniuk kellett?
Canizares bíboros: A liturgiában nagyon sok túlzás és visszaélés van, de a legsürgetőbb feladat, mely világszerte megoldásra vár, egyáltalán a liturgia iránti szellemet újra helyreállítani. Eközben nem a rubrikákról vagy újítások bevezetéséről van szó, hanem egyszerűen arról, hogy a liturgiát újra élővé tegyük, és az Egyház életének középpontjába helyezzük. Az Egyház a liturgia nélkül nem tud létezni, a liturgia az Egyház létének célja: Isten dicsőítése, a köszönet-nyilvánítás, az áldozat bemutatása, az istentisztelet. Ez az alap, mely nélkül az Egyház nem létezhet, mely nélkül valójában az emberiség nem létezhet.

Kérdés: Hogyan lehet a liturgia iránti érzéket újra megszerezni?
Canizares bíboros: Anélkül, hogy feltűnést keltsünk, jelenleg egy sor oktatási-projektumon dolgozunk. Ez áll az első helyen: jó és korrekt liturgikus képzés. Ez nagyon kritikus téma, mivel a jelenlegi képzés egészen egyszerűen nem kielégítő. Az emberek azt hiszik, hogy a liturgia formát és külső dolgokat jelent, holott amire igazán szükségünk van, az az istentisztelet iránti érzék helyreállítása és Isten mint Úristen iránt. Ez az Isten iránti érzék csak a liturgia által nyerhető vissza.
     Ha a liturgia szellemét éljük, akkor az istentisztelet szellemébe lépünk be, Isten elismerésébe, a VELE való közösségbe lépünk be – és ez az, ami az embert átalakítja és új emberré teszi. A liturgia mindig Istenre tekint és nem a közösségre. Nem a közösség csinálja a liturgiát, hanem Isten. Ő jön felénk és felkínálja nekünk az Ő életében, az Ő irgalmasságában és megbocsátásában való részesedést. Ha a liturgia valóban élő és valóban Isten áll a középpontjában, akkor az mindent megváltoztat.

Kérdés: Valóban olyan messze vagyunk ma a misztérium helyes megértésétől?
Canizares bíboros: Igen, korunkban teljeskörű szekularizációt élünk át, mely a misztérium és a szent iránti érzéket elvesztette, az emberek nem abban a szellemben élnek, hogy Istent valóban tiszteljék, és Istennek elismerjék. Ezért gondolják úgy, hogy a liturgiában folyton meg kell valamit változtatni, újdonságokat kell bevezetni és mindent kreatív alakítani. De ez nem az, amit a liturgia követel – a liturgiában valódi istentiszteletről van szó, azt az EGYET elismerni, aki nagyobb, mint mi, és aki számunkra a megváltást felajánlja. Isten misztériuma, szeretetének mérhetetlen titka, nem valami gyermeki dolog, hanem az EGY, aki felénk közelít.
     Újra meg kell szereznünk az érzéket a misztérium iránt. Azt kell visszaszereznünk, amit soha nem szabadott volna elvesztenünk. A legnagyobb baj, amit az emberrel szemben elkövethetünk, ha megpróbáljuk életéből a transzcendenciát és a misztériumot kiűzni. Ennek következményét látjuk ma az élet minden területén: a hajlamot, hogy az igazságot véleményekkel helyettesítsük, a bizalmat a kétellyel, a célt az eszközzel. Ezért olyan fontos, hogy az embereket minden olyan ideológiával szemben megvédjük, mely a világhoz, a másik emberhez és Istenhez való viszonyát megrontják. Soha ezelőtt nem beszéltek annyit a szabadságról – és soha ezelőtt nem volt ekkora rabigába hajtás.

A fotón Canizares Llovera bíboros a Lateránban bemutatott tridenti misén látható


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA