Egyházi személyek megnyilatkozásai ugyanarról a két liturgikus szabályról

1. A celebrálás irányáról

a) Részlet Joseph Ratzinger bíboros „A rendszeres templomba járó számára a II. Vatikáni Zsinat reformjainak két legszembetűnőbb hatása a latin eltűnése és az oltárnak a nép felé fordítása volt. Azok, akik elolvassák az ide vonatkozó szövegeket, megdöbbenve láthatják, hogy valójában egyikről sincs szó a zsinati dekrétumokban.”

b) Dr. Gero P. Weishaupt egyházjogász: „A versus Deum celebrálás nem képezheti az egyházjog korrektúrájának tárgyát – egyszerűen azért, mert megfelel az érvényben levő egyházi jognak.”

c) Egy magyar püspök érve az „ad dominum”, az Úr felé való celebrálás ellen: „Az Úr Jézust sem a népnek háttal feszítették meg.”

2. A nyelvre áldozásról

a) XVI. Benedek pápa: „Meg vagyok róla győződve, hogy szükség van rá, hogy a szentostyát direkt a szájba adjuk, anélkül, hogy a hívek az Úr testét a kezükkel érintenék … a térdelve áldozáshoz való visszatérés a tisztelet egyik jele”.

b) Guido Marini prelátus, a pápa szertartásmestere: „A nyelvre áldozás az áldoztatás szabályos formája … a pápai miséken.a jövőben az áldoztatásnak a szabályos formája a pápa által már több ízben gyakorolt: térdelve, nyelvre való áldozás lesz. Ezzel kapcsolatban emlékeztetni kell arra, hogy a kézbeáldoztatás jogilag még ma is kivételes engedélyhez kötött, mely egyes püspöki konferenciák püspökeinek adatott csak meg. A pápa eljárása arra szolgál, hogy az egész Egyház számára érvényes általános szabály törvényi erejét aláhúzza. … Nagyon fontos, hogy a titok és a hódolat iránti érzéket újra felébresszük.”

b) Cańizares Llovera bíboros, az Istentiszteletek és Szentségek Kongregáció prefektusa: „A nyelvre-áldozás nem csak formai dolog. Mit jelent a szentostyát nyelvre fogadni? Mit jelent a Legméltóságosabb Oltáriszentség előtt letérdelni? Mit jelent a szentmisében az átváltoztatás alatt térdelni? Ezek imádást jelentenek, ezek azt jelentik, hogy elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus az Eucharisztiában valóban jelen van. … Ezért nem ugyanaz, ha a kezünket nyújtjuk oda és valahogyan fogadjuk a szentostyát azzal a magatartással, amikor ezt a helyzetnek megfelelő tisztelettel cselekedjük. Ezért nem mindegy, hogy állva vagy térdelve áldozunk, hiszen mind e jelek mélyebb jelentéssel bírnak. Ahova el kell jutnunk, az az embernek eme elmélyült magatartása, aki Isten előtt földre veti magát, és ez az, amit a pápa akar.”

c) Dr. Gero P. Weishaupt egyházjogász: „A nyelvre-áldoztatás nem képezheti az egyházjog korrektúrájának tárgyát – egyszerűen azért, mert megfelel az érvényben levő egyházi jognak.”

d) Egy magyar püspök érve a nyelvre áldoztatás ellen: A Bibliában is az áll, hogy „Jézus kezünkbe adta magát.”

A püspök nyilván erre a versre gondolt: „Véssétek jól emlékezetetekbe ezeket a szavakat: Az Emberfiát az emberek kezébe adják.” (Lk 9,44)


Szerintem e két magyar püspöki megnyilatkozás több mint véletlen. Érveik azt mutatják, hogy nem csak a világot, de az ő fejüket, a főpapok fejét is az ördög uralja, hiszen mi mást jelenthet az, hogy a legszentebb dologról, ami csak létezik, a szentmiséről, amiről Pio atya azt mondta, hogy inkább a világ inkább meg tud nap, mint szentmise nélkül lenni, illetve ezen legszentebb esemény méltó bemutatása ellen pont az Ördög legnagyobb gaztettével érvelnek.


vissza

a SZENTMISE oldalra                              a KEZDŐLAPRA