Az Istentiszteletek Kongregációja tridenti lesz
(forrás: www.kath.net és www.summorum-pontificum.de – 2009. július 6.)

XVI. Benedek pápa az elmúlt hét végén Juan Miguel Ferrer Grenesche, a spanyolországi Madrid érsekség eddigi általános vikáriusát nevezte ki az Istentiszteleti Kongregáció másodtitkárának. Grenesche a kongregációban Antonio Canizares Llovera bíborossal fog együttdolgozni, akit néhány hónappal ezelőtt nevezett ki a pápa a kongregáció prefektusának.

Grenesche 1961. május 29-én született Madridban, teológiát Toledóban és a római San Anselmo egyetemen tanult. 1986. október 5-i felszentelés után egyházmegyéjében a liturgia igazgatójának nevezték ki. Később teológiaprofesszor lett. Az új titkár liturgia-szakértőnek és a régi mise barátjának számít.

E figyelemreméltó eseménnyel kapcsolatban a summorum-pontificum.de a következő információkat közölte:

Arról az ünnepélyes főpapi miséről, melyet az Istentiszteletek Kongregációjának prefektusa, S. E. Canizares Llovera bíboros, ez év április 21-én a Laterán Bazilikában mutatott be, a Gloria-TV-n egy csaknem 100 perces videó látható. Csodálatra méltó az Immaculata ferences közösség nagy igyekezete, melynek tagjai nemcsak a nagyon körülményes oltárszolgálatot végezték, hanem a férfi és női scholát is alkották, akik a mise gregorián ordináriumát és propriumát énekelték. Egyébként a hívek nagy részét is ők alkották – az egész kórus tele volt szürkébe öltözött barátokkal és apácákkal.

Llovera bíboros új másodtitkára régen az ő vikáriusa volt Toledóban. Mons. Grenesche, akit a pápa már áprilisban a kongregáció szakértői közé nevezett ki, egyházmegyéjében elkötelezetten harcolt azért, hogy a szeminaristákat a régi rítusra is megtanítsák.

A római események szemlélői azt a szokatlan tényt, hogy a kongregáció egy második titkárt is kapott, és hogy ezen új posztra éppen egy „tridentit” neveztek ki, úgy értékelik, hogy a régi rítussal kapcsolatos és ezidáig az Ecclesia Dei bizottság hatáskörébe tartozó ügyek a jövőben az Istentiszteletek Kongregáció hatáskörébe kerülnek, míg az Ecclesia Dei a Hittani Kongregáció részeként a Pius Közösséggel folytatott párbeszédre koncentrál.

Az első képen Mons. Grenesche, a másodikon Llovera bíboros a Lateráni bazilikában tartott tridenti mise közben látható.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA