Introibo ad altare Dei – Főpapi mise tridenti rítusban a Szent Péter bazilikában
(forrás: www.exsultet.net, www.summorum-pontificum.de, www.kath.net – 2009. október 18. és 19.)

Vasárnap, október 18-án volt Rómában, a Szent Péter bazilikában 1969 óta az első ünnepélyes tridenti rítusban bemutatott főpapi mise. A szentmisét Raymond Leo Burke érsek, az Apostoli Signatura prefektusa celebrálta. A szentmisére a szentségi kápolnában került sor. A mise képezte a Rómában a Summorum Pontificum motu proprioról megrendezett második háromnapos konferencia záróakkordját és egyben csúcspontját. Burke érsek tridenti rítusban bemutatott miséjén a beszámolók szerint mintegy 70 pap és 400 hívő vett részt.

Monsignore Guido Pozzo, akit XVI. Benedek pápa a Hittani Kongregációba beolvadt Ecclesia Dei bizottság új főnökévé nevezett ki, szintén részt vett a misén. Az „Inside the Vatican” beszámolója szerint a kápolna zsúfolásig megtelt, egyértelműen nyilvánvalóan kicsinyek bizonyult.

Az exsultet.net blog szerint Athanasius Schneider segédpüspök már egy-két nappal Burke érsek előtt a római rítus rendkívüli formájában celebrált szentmisét a konferencia alatt.

Ez az ünnepélyes mise nem az első tridenti mise a Szent Péter bazilikában 1969 óta. A motu proprio megjelenése óta eltelt két évben a bazilika számos oldalkápolnájában megfigyelhetők papok, akik a misét a régi rítusban ünneplik. Sőt, még a „sötét években” is lehetett olykor régi misével találkozni, sokszor Szent X. Pius pápa síremléke mellett, de legtöbbször a kriptában a magyar kápolna adott rejtett otthont a régi liturgia számára.

A vasárnapi ünnepélyes misével azonban első ízben húzta alá a régi liturgia visszatérését – a bazilika egyik legjelentősebb helységében – a kúria egyik magas rangú képviselője, aki egyúttal az Egyház jövőjét az elkövetkezendő években meghatározó fiatal generáció egyik tagja.

A miséről a következő oldalakon található kép, illetve két rövid videó-felvétel:
         www.messainlatino.it
         http://www.orbiscatholicus.org/
         http://www.youtube.com/watch?v=5iRrf1k53Oc&feature=player_embedded
         http://www.youtube.com/watch?v=SnfJyEDo1nc&feature=player_embedded


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA