Valóban csak „következetlen” az új mise?

Barsi Balázs atya mise utáni elmélkedésében úgy fejezte ki magát, hogy amíg a régi rítusban a jelek „botrányosan” következetesek, addig az újban nagy a következetlenség e téren. Ez a vélemény újra felvetette azt a kérdést, a NOM egyszerűen csak következetlen, vagyis ügyetlen, zavaros, vagy nagyonis átgondolt, világos koncepciót követő rítus.
     Molnár Tamás filozófus tanácsát megfogadva, nem ragaszkodom én sem az „összeesküvés teóriához”, nem keresek minden rosszban azonnal valamilyen sötét összeesküvést. Az ember még hithű állapotában is jobban hajlik a rosszra, mint a jóra, így hát nem kell mindig valami különös erőnek is mozgatnia a háttérből, ha vétkezik.

Ebben az esetben azonban minden jel arra mutat, hogy a NOM nem meggondolatlanságból jött létre, azaz nem „következetlen”, hanem megalkotói – mégha nem is mindegyikőjük, de a vezetők feltétlenül – egy nagyon jól átgondolt elvet követettek. A NOM veszélyessége éppen ebből áll. Lefebvre érsek úr nem győzte elégszer elmondani, hogy hiába érvényes – bár az sem mindig – az új mise, a hitre veszélyes, mert nem fejezi ki, sőt elkeni a katolikus hitigazságokat, a mise valódi lényegét, és ezzel előbb utóbb – anélkül, hogy ezt észrevenné az érintett – a hit elvesztését eredményezi.

Egy profán példával bemutatva: ha egy gyerekszobában nagy a rendetlenség, de emögött semmilyen rossz szándék nem húzódik meg, könnyen keresztül lehet menni rajta anélkül, hogy valami bajunk esne. Ha viszont egy látszólag szintén ártatlanul rendetlen szobában a rendetlenség valójában csak az ügyesen elrejtett csapdák elrejtésére szolgál, biztos, hogy a gyanútlan bejövő sérülés nélkül nem ússza meg az átmenést.
     Lefebvre érsek az első pillanattól fogva állította és bizonyította, hogy a NOM protestáns elemeket tartalmaz, és ezzel kikerülhetetlenül a hit elvesztéséhez vezet. Számos katolikus gondolkodó fejtette ki ezt a tényt, elemezte ki, írta le ennek előzményeit, kigondolóit, megvalósítóit és magát a végeredményt, az új rítust.

Hogy Lefebvre érsek úrnak mennyire igaza volt, amikor a NOM-t „következetesen” hitvesztésre nevelő rítusnak írta le, abból is látszik, hogy a zsinat óta egyfolytában misére járó katolikusok nagy többsége teljesen elvesztette képességét a „katolikus tanok” megértésére, felfogására, gyakorlására. A megtérők, a tradícióhoz visszatalálók többnyire olyanokból kerülnek ki, akik évtizedekig nem jártak misére. Őket nem mérgezte a NOM, ők – ha visszatértek gyerekkoruk hitéhez, vagy konvertáltak – „mérgezés nélküli tünetekkel” érkeztek, érkeznek, szívják magukba az igazi katolicizmust, fogják fel az igazi szentmise „botrányosan következetes” jeleit. Ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja, hogy az évtizedekig NOM-ra járókat ugyanezek a jelek teljesen hidegen hagyják, sőt csak idegesítik.

Ha valakinek feltétlenül át kell mennie egy sűrűn aláaknázott mezőn, csak akkor van esélye, hogy sértetlenül kerül e kalandból, ha a) tudja, hogy a mező alá van aknázva; b) az aknák helyéről pontos leírással rendelkezik. Ugyanígy azoknak, akik NOM-ra járnak és mégis katolikusok akarnak maradni, elengedhetetlenül ismerniük kell – hogy hatása alól megmeneküljenek – a NOM-ban elrejtett hitveszejtő aknák helyét és tulajdonságait.

Lásd a témával kapcsolatban a SZENTMISE oldal cikkeit, különösen a következőt:
       Hűen az Úr testamentumához „SOKAKÉRT” vagy „MINDENKIÉRT”?


vissza

a SZENTMISE oldalra                              a KEZDŐLAPRA