Interjú az Ecclesia Dei titkárával
(forrás: www.exsultet.net – 2009. október 23.)

A „messainlatino.it” szimpatizánsai nemrégiben interjút készítettek Msgr. Guido Pozzo, az Ecclesia Dei Pápai Bizottság titkárával, melyet október 23-án hoztak nyilvánosságra. Az interjú külön érdekessége, hogy egyfelől még nemigen készült igazi interjú az új titkárral, másfelől a beszélgetésre azután került sor, hogy az interneten megjelent az olasz katolikusok között lezajlott közvélemény-kutatás a régi miséről.

messainlatino.it: Monsignore, a pápa motu propriojának egy széles körben elterjedt beszűkített értelmezése ragaszkodik ahhoz, hogy a pápai utasítás elsősorban – ha nem kizárólagosan – azon csoportokra és intézményekre vonatkozik, akik már eddig is a tradicionális formához vonzódtak, illetve azt gyakorolták, és nem a rendkívüli forma nagyobb elterjedését szorgalmazza. Ezt a magyarázatot már Hoyos bíboros elvetette, amikor 2008 júniusában Londonban azt állította, hogy a pápa akarata az, hogy a „gregorián rítust” valójában minden plébánián ünnepeljék. Önnek mi erről a véleménye?
Msgr. Pozzo: A motu proprio minden olyan katolikusnak szól, aki a római liturgia rendkívüli formáját kívánja, nem csak azoknak, akik már a motu proprio kihirdetése előtt a római rítus régi formájához ragaszkodtak. Ugyanakkor a dokumentumnak az is célja, hogy a rendkívüli forma terjedését lehetővé tegye – mindazok javára, akik még nem ismerik (mert túl fiatalok), vagy akik örömmel találkoznának újra fiatalságuk miséjével. E liturgikus kincs, az Egyház öröksége eme egyre nagyobb elterjedése sok lelki és a hivatásokat érintő gyümölcsöt hozhat – a római rítus két formája közötti kölcsönös megtermékenyítés által is.

messainlatino.it: A pápának a motu propriohoz írt kísérő levele utal egy három éves időtartamra, melyen belül a püspökök beszámolóit össze kell gyűjteni a helyzet kiértékeléséhez. Ez, miként egyesek állítják, azt jelentheti, hogy a régi misekönyv liberalizálása csak kísérletként, „ad experimentum” értelmezhető, vagy hogy legalább ezen értékelő időszak végeztével a rendkívüli forma megszorításával kell számolni, mint például egy olyan szisztémához való visszatéréshez, mint az 1984-es vagy 1988-as indult esetében volt.
Msgr. Pozzo: A három éves határidő csupán az első három év gyakorlatának mérlegére vonatkozik. Ha komoly problémákat állapítanak meg, akkor megkeresik a megfelelő eszközöket ezek megoldására, mégpedig mindig a motu proprio kijelentései alapján.

messainlatino.it: Számos vidékről érkeznek jelentések a motu proprio megvalósítása elé gördített akadályokról. Mi is sok ilyen esetet ismerünk. Ön szerint mit kellene egy olyan csoportnak tennie, aki ilyen helyzetben van, és nem kapja meg a heti misét a rendkívüli formában? És hogyan néz ki ilyen esetben az Ecclesia Dei bizottság beavatkozása?
Msgr. Pozzo: A válasz már magában a motu proprioban világosan benne van: a plébánossal kell beszélni, és esetleg megfelelő papot keresni. Ha ez nem lehetséges, a saját püspökhöz kell fordulni, akinek feladata, hogy a megfelelő megoldást megtalálja. Ha a kérés ily módon sem oldódik meg kielégítően, akkor írni kell az Ecclesia Dei bizottságnak, aki tanácskozik a püspökkel, akik természetesen a bizottság kontaktszemélyei. A bizottság a püspököktől helyzetjelentést kér, hogy lássa, mik a tényleges nehézségek, és hogyan lehet ezeken segíteni.

messainlatino.it: Nagyon köszönöm, Monsignore. Valóban, már egyedül a bizottsággal való megbeszélés kérésének aktusa sok „nehéz” esetet meg tud oldani, csakúgy, mint a nyomós okok nélküli elutasítás írásbeli megindoklása. Ahogy mi láttuk, ez az Ön intervenciójának köszönhetően az alaszkai Anchorage-ban nagyon gyorsan megtörtént. – Hogy témát váltsunk, tudomásul vette Ön annak a közvélemény-kutatásnak az eredményét, melynek elvégzését mi rendeltük meg? [Az olaszok túlnyomó többsége a „régi” rítust szeretné.]
Msgr. Pozzo: Igen, néhány nappal ezelőtt kaptam meg őket. A számok tényleg figyelemre méltóak és bátorítóak, különösen, hogy a gyakorló katolikusok abszolút többsége – legalábbis a felmérés szerint – azon a véleményen van, hogy a mise két formájának együttes jelenléte a plébániákon teljesen normális. Tudomásom szerint a felmérés egy példányát a Szentatyának is átadták.

messainlatino.it: Még egyszer nagyon köszönjük a beszélgetést, és további jó munkát kívánunk.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA