XVI. Benedek pápa ősszel meglátogatja a római zsinagógát
(forrás: www.kath.net – 2009. szeptember 18.)

XVI. Benedek pápa most ősszel ellátogat a római zsinagógába, és ezt a történelmi pillanatot nagy örömmel várja. Látogatását maga a pápa jelezte egy táviratban Riccardo Di Segni római főrabbinak, melyet a zsidó évkezdet nagy ünnepei, a jom há-Kippurim (engesztelőnap) és a szukkoth (sátoros ünnep) alkalmából küldött neki.

A zsidó hitközség által nyilvánosságra hozott levélben XVI. Benedek pápa legszívélyesebb jókívánságait fejezte ki mindkét ünnepre, és annak a reményének adott hangot, hogy ezek az ünnepek közös szent örömre adnak okot. Róma püspöke minden zsidó számára Isten gazdag áldását kéri, mint állandó bátorítást az igazságosság, az egyetértés és a béke támogatásához szükséges nagy elkötelezettség számára.

A találkozás reményében megújítja a főrabbi felé szívélyes barátságát, áll a pápa levelében. Egyúttal az a szívből jövő vágy lelkesíti, hogy a római zsidó közösségnek saját személyes közelségét és az egész katolikus Egyház közelségét kifejezésre juttathassa.

A maga részéről Róma főrabbija köszönetét fejezte ki a pápának egy ilyen jelentős és fontos üzenetért. A római zsinagóga lesz a kölni és a New-York-i után a harmadik zsinagóga, melyet XVI. Benedek pápa meglátogat.

XVI. Benedek pápa 2005 áprilisában rögtön pápává választása után kifejezte Riccardo Di Segni főrabbibak azon akaratát, hogy Isten segítségében bízik, „hogy a zsidó nép fiaival és leányaival a párbeszédet folytathassa és az együttműködést erősíthesse”.

XVI. Benedek pápa látogatására 23 évvel II. János Pál pápa történelmi jelentőségű látogatása (1986. április 13.) után kerül sor. Az akkori főrabbi Elio Toaff professzor volt.

(No comment – mindenkire rábízom, milyen érzések fogják el e „nagyszerű” hír és a pápai levél tartalmának hallatára. Csupán egyetlen megjegyzés: én sehol nem olvastam a Szentírásban, hogy Jézus valaha is párbeszéd formájában közeledett volna a zsidók vezetőihez. Ha beszélt velük, rendreutasította, kioktatta, illetve szidta őket.)


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA