A feltámadás felé megyünk
(forrás: www.kath.net – 2010. február 17.)

XVI. Benedek pápa hamvazószerdán a nagyböjti időre vonatkozó gondolatait egy Szent Pál idézettel kezdte: „Most itt van, a kegyelem ideje, most itt van, a megmenekülés napja.” A hamuval írt kereszttel és Jézusnak a megfordulásra szólító felhívásával és az Evangéliumban való hittel kezdődik a húsvét felé vezető út. „Az irányváltás és az Evangéliumban való hit nem két különböző folyamat. A keresztény megtérés nem puszta moralizmus, hanem a felé való fordulás, melyet az Úr mond nekünk, az Evangéliumban való hit, az Evangélium üzenetébe való belépés és magunk átalakulásának engedése az Evangélium által.

Éppen ezért az irányváltás nem egyszeri aktus, ami után minden jól megy tovább, hanem egy folyamat, mely egész életünkön keresztülvonul. Mindig újra ki kell rángatni magunkat a középszerűségből, melybe újra és újra beleesünk, az Evangélium nagyságába, a valóságos mércébe, melyet Isten az emberi lét számára kitűzött.”

Ezt az utat a liturgia eme mondata kíséri: „Gondold meg, ember, hogy por vagy és porrá leszel újra.”

„Az ember múlandósága, mely minket mindig újra arra kell felszólítania, hogy a pillanatból kitekintsünk, egyúttal le van győzve Krisztus halála által, aki az elmúlást a feltámadásra változtatta, úgy hogy a múlandóságra szóló eme felhívást egyúttal a Krisztussal együtt való feltámadásra szóló meghívásnak és útmutatónak tekinthetjük. Ilyen értelemben hagyjuk magunkat az Úr szavától vezéreltetni: Forduljatok vissza és higgyetek, legyetek újjak, menjetek a feltámadás felé!”


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA