Az Assisi-botrány megismétlése
(forrás: www.kath.net és www.fsspx.info – 2011. január 1.)

Karácsony nyolcadán, Kiskarácsonykor, azaz Urunk körülmetélésének ünnepén, XVI. Benedek pápa a déli Angelus-ima után bejelentette, hogy a békéért megrendezett világima-nap – melyre II. János Pál pápa 1986-ban Assisi-be hívta a különböző vallások képviselőit – 25. évfordulójára Szent Ferenc városába fog zarándokolni.

Ez alkalomból a különböző felekezetek minden keresztény fivérét és nővérét, a világ vallási hagyományainak képviselőit és lélekben minden jóakaratú embert meghív arra, hogy ezen útján csatlakozzanak hozzá, hogy eme, az előde által akart történelmi gesztusra emlékezzenek, és ünnepélyesen megújítsák minden vallás híveinek azon igyekezetét, hogy hitüket a béke ügyének szolgálatában élik meg.

„Aki úton van Isten felé, nem tehet mást, mint hogy a békét közvetítse, és aki a békét építi, nem kerülheti ki, hogy Istenhez közeledjen”, XVI. Benedek pápa e szavakkal zárta beszédét.


2011. január 6.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA