Zöllitsch érsek tagja az újra-evangelizáló tanácsnak
(forrás: www.fsspx.info – 2011. január 7.)

XVI. Benedek pápa kinevezte a nyugati világ újraevangelizálására alakult pápai tanács tagjait.

XVI. Benedek pápa a nyugati világ újraevangelizálására alakult pápai tanács tagjai közé választotta többek között Robert Zöllitsch freiburgi érseket, a német püspöki konferencia elnökét. Ez a választás igencsak furcsa, ha meggondoljuk a következőket:

Hogyan tudjon egy olyan érsek hozzájárulni a katolikus népek újraevangelizálásához, aki nem hisz Urunk Jézus Krisztus engesztelő halálában – megváltásunk és üdvünk alapjában –, és Jézus engesztelő kereszthalálát „szolidaritás-áldozattá” teszi meg?

Hogyan tudjon egy olyan érsek hozzájárulni a katolikus népek újraevangelizálásához, aki nem ismeri a tisztítótűz értelmét, és benne a megtéréshez való újabb lehetőséget lát?

Hogyan tudjon egy olyan érsek hozzájárulni a katolikus népek újraevangelizálásához, akinek éppen hogy igen jelentős szerepe van Németországban a hit elvesztésében, azáltal, hogy a liberális, sőt modernista teológia és gyakorlat támogatója. Hiszen éppen ezek vezettek Németországban és Európában a tökéletes elkeresztényietlenséghez?

2011. január 9.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA