Az Egyház akkor fog valóban feltámadni, ha a nők felhagynak a nadrágviselettel
Richard Williamson püspök 2011 április 23-i Eleisón-kommentárja

Amikor az egyik Eleison kommentárban megemlítettem a „Régens leveleit”, kiderült, hogy néhány olvasó nem tudja, miről van szó. Azokról a levelekről beszéltem, melyeket 1983. és 2003. között mint az US-amerikai Aquinói Szent Tamás papszeminárium rektora havonta kiadtam, és amelyeket egybekötve egy négykötetes könyv formájában ma is meg lehet rendelve a következő címen: www.truerestorationpress.com/4volsletters/

Egy 18 évvel ezelőtt konvertált skót asszony, nem sokkal ezelőtt olvasta el és kommentálta őket. Ebből következik pár idézet.

»A rektor levelei megdöbbentettek és meg is leptek. A New-Age-mozgalom ezoterikus hippije voltam, aki végül a New Age-ördög elől a katolikus Egyházba menekült, hogy ott azt kelljen megállapítania, hogy mára az Egyház szent helyein is ugyanaz az ördög lakozik. A probléma nem csak abból áll, hogy a zsinati egyház bíborosai, püspökei és papjai gyávák, mint a nyulak és szépítgetők a katolicizmus védelmében. Hanem az, hogy úgy tűnik, sokan közülük az Egyház hagyományát és hitigazságait aktív és kárörvendő módon tudatosan szaggatják szét. …

A pluralizmusról és az emberi méltóság liberális felfogásáról szóló rektor-leveleikcsodálatosan magyarázzák meg e tudatváltás természetét. A levelek újra és újra alátámasztják, hogy a modern világ és az Egyház e világban kialakult helyzetét csak akkor érthetjük meg, ha a modern Róma gondolkodásának ezt az alapvető tudatváltását felfogjuk. Ha az Ecclesia-Dei katolikusok erre azt vetik közbe, hogy a zsinatnak ilyen radikális kritikája magában foglalja azt az állítást is, hogy nincs többé érvényes pápa, akkor a levelek számos érvet kínálnak, melyek a Szent X. Pius Papi Közösség magatartásának bölcsességét húzzák alá: nem csatlakozni se a bal oldali liberálisokhoz, se a jobb oldali szedisvakantistákhoz. …

Ami a modern világhoz való közeledést illeti, ahhoz a zsinati egyház férfiai csak kevés értelmes dolgot tudnak mondani. Túl erősen foglyai a forradalmi álmaiknak, hogy annak borzalmas következményeit felfoghassák. Ők nem tudnának ilyen leveleket írni, mert – úgy tűnik – a hivatalos egyház inkább közösködik a mai materialista világgal, mint hogy komolyan megvitassa azt. …«

A női ütőkártyát a konvertita asszony kommentárja végén játssza ki: »Ezen felül – és soha nem gondoltam, hogy erre sor kerül – a „Rektor levelekben” a nők nadrágviseletéről olvasottak arra késztettek, hogy átgondoljam a női ruhatáramat.«

Az Egyház akkor fog valóban feltámadni, ha a nők felhagynak a nadrágviselettel.

Kyrie eleison


Feltéve: 2011. április 27.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA