Férfiúi tekintély
Richard Williamson püspök 2011 május 28-i Eleisón-kommentárja

Két fiatal férfi, akik kissé félnek a házasságtól, nemrégen arra kért, hogy adjak nekik útmutatást, hogyan kell a férfiaknak igazi férfiakká válniuk. Valóságos segélykiáltásban törtek ki: „Mikor legyünk barátságosak, mikor határozottak a nőkkel való kapcsolatunkban? Egyszerűen nem tudjuk többé, hogyan viselkedjünk.”
     A múltban a legtöbb férfinak a józan paraszti ész adott választ ezekre a kérdésekre. De manapság a liberális propaganda a tekintélyt olyan általánosan aláásta, hogy sok fiatal ember inkább csak együtt él, ahelyett, hogy megházasodna. Bár a következő szöveg nem akar útmutató lenni, de a két fiatalembernek mégiscsak irányt adhat.

Szent Pál mondja: „Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt; tőle származik minden közösség az égben és a földön.” (Ef 3,14-15) – Másképp megfogalmazva: Minden apaságot tisztelő tekintély Isten teremtményei között Isten apaságán és tekintélyén alapszik és onnan ered.
     Dosztojevszkij egyik szereplőjén keresztül ezt mondja: „Ha Isten nem létezik, akkor nincs jogalapom arra, hogy tiszt legyek.” Ezért könnyű belátni, hogyha az emberek Istent kiűzik a társadalmukból – és ma ez történik az egész világon –, akkor minden más tekintélyt is alapjaiban ásnak alá.
     Így aztán az egyes emberekben az értelem nem képes többé a szenvedélyeket kormányozni, a családokban az apa nem képes többé a háztartást vezetni, és az államokban a látszólagos demokráciát fogják a kormányzás egyetlen legitim formájának tekinteni, ami valójában egyáltalán nem az.

Aki viszont a mindennapi életet pontosan megfigyeli, annak be kell látnia, hogy a családokban a férfiak inkább használják az értelmüket, mint a nők, míg az asszonyok megérzéseikben és érzéseikben erősebbek, mint a férfiak. Ha kételkednek ebben, akkor nézzenek meg bármilyen helyzetkomédiát. Az érzéseknek megvan a maguk helye az életben, amit mindig csak saját felelősségére száműzhet valaki.
     Mindazonáltal az érzések jönnek és mennek, és nem tartósak. Ezért ugyan segítenek a cselekvésben, de nem megbízható módon. Ellenben, ha az értelem felismeri, hogy objektív mi az igaz és a jó, ez a felismerés azáltal szilárdul meg, hogy az objektív igaz és jó a személyen és annak érzelmein kívül és felül áll. Ez okból az értelem ugyan hallgathat az érzésekre, de egyúttal uralkodnia is kell felettük. Ezért rendelkeznek a férfiak nemükből adódóan természetes tekintéllyel, mely a más kvalitással rendelkező nőknek csak kivételes esetben jut osztályrészül. Ezért a férfi a család természetes feje, míg a nő a természetéből fakadóan a szíve.

Mindazonáltal a liberalizmus, mely a modern világot uralja, az objektív igaz és helyes iránti mindenfajta érzéket megfojt. Ezáltal elveszi az értelemtől annak tárgyát, valamint az észnek objektív támaszát, mely az értelmét használó alanytól független és a felette álló valóságban gyökerezik. A liberalizmus tehát keményebben érinti a férfiakat, mint a nőket, mert az értelem a férfiak előjoga, míg az asszonyok női ösztönei függetlenek az értelemtől.
     Ugyanebből az okból ássa alá a liberalizmus a férfiúi tekintélyt, mert az függ a férfiaknak arra való irányultságától, mely felettük áll: az isteni igazságtól ás igazságosságtól. Így züllik minden Istentől elszakított tekintély önkénnyé.

Ti, fiatal férfiak, törekedjetek a férfiakkal és nőkkel való kapcsolatotokban arra, hogy igazak és becsületesek legyetek. Kérjétek Isten segítségét, hogy felismerhessétek az igazságot és az igazságosságot egy olyan világban, mely hamissággal, igazságtalansággal és a tekintély önkényes visszaélésével van tele. Viselkedjetek ezután eszerint, és akkor férfiúi tekintélyeteket felülről tudjátok újra felépíteni egy magát alulról aláásó világban.
     Összefoglalva: „Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá.” (Mt 6,33)

Kyrie eleison


Feltéve: 2011. június 1.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA