Boldog kimúlásért

Ferreri Szent Vince imádsága jó halálért

Ó Uram Jézus Krisztus, aki minden embert megváltottál, és nem akarod, hogy egy lélek is elvesszen. Hozzád nem esedezik senki reménytelenül irgalomért, minthogy magad mondottad: „Ha valamit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”

Kérlek szent nevedben, adj nekem halálom óráján tiszta értelmet és nyelvem használatát, mély töredelmet szívemben bűneim fölött, igaz hitet, erős reményt és tökéletes szeretetet, hogy neked tetsző lélekkel imádkozhassam hozzád: „Ó Uram, kezeidbe ajánlom lelkemet”, aki dicső és áldott vagy. Amen.


Feltéve: 2012. január 8.


Canisius Szent Péter
Közbenjárásért könyörgő imája saját halálunk órájára

Kérünk Téged, Urunk, boldog kimúlásért és az utolsó óránkra való igaz felkészülésért az élet hangos, boldog és nagy óráiban is; arra, hogy készek legyünk mindent, életünket is Éretted feláldozni; az illő komolyságért és a helyes örömért, hogy azokat a napokat, melyeket nekünk adtál, hűségesen használjuk. Ámen.

Ne engedd, kérlek, hogy bűnbánat nélkül költözzek el az élők sorából, és a halál váratlanul lepjen meg. Erősíts és fegyverezz fel engem a halál ellen a katolikus hittel, igaz bánattal, őszinte gyónással, méltó elégtétellel, és engedd, hogy részesülhessek a halotti szentségben és a szent utolsó kenetben. Te magad ígérted meg birodalmadat a jobb latornak, halván késői bánatát, amit felette nagy jóságodban meg is adtál. Ne feledkezzél meg rólam sem, oh Uram. Ámen.


Boldog halálért
Ima Zadravecz István püspök „Szerafi szárnyakon” című ima- és elmélkedő-könyvéből

Szent József, haldoklók védője, ki szerencsés voltál Jézusnak, mint növendékednek és Máriának, mint jegyesednek karjai közül e világból a másikba átköltözni; légy segítségemre, oh mennyei pártfogóm! Jézussal és Máriával egyetemben, leginkább azon fontos órában, mely véget fog vetni földi életemnek.

Biztosítsd számomra, mire esdve kérlek, azt a döntő szent kegyelmet, hogy midőn elérkezik földi zarándoklásom végső perce, Jézus kegyelmében múlhassak ki; és ezen átköltözésemkor a szentségek méltó felvétele után szintén Jézus és Mária szerető karjai fogadjanak. Igen, a ti kezetekbe ajánlom előre is, most és halálom óráján lelkemet, Jézus, Mária és Szent József. Ámen.


Feltéve: 2012. november 6.


Szent Benedek napi imája a Szent Kereszt előtt

Adj nekem, jóságos Jézusom,
Téged megértő értelmet,
Téged átélő érzelmet,
Hozzád siető lelket,
Tehozzád buzgó bensőséget,
Rád bukkanó bölcsességet,
Téged felismerő világosságot,
Érted égő szeretetet,
Benned élő szívet,
Téged dicsérő tetteket,
a Te szavaidra hallgató fület,
a Te szépségedet szemlélő szemet,
a Te Főlségedet magasztaló nyelvet,
Neked kedves életmódot,
Tőled jövő, bajt eltűrő békességet,
Hozzád vágyó hű kitartást,
és adj, Jézusom,boldog halált!

Jutalmazz jelenléteddel,
fényes feltámadással,
és az örökké boldog életben
add jutalmul önmagadat! Amen


Feltéve: 2019. április 4.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA