XVI. Benedek pápa elbúcsúzott Martini bíborostól
(forrás: www.kath.net – 2012. szeptember 3.)

„Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon” (Zsolt 118,105), a zsoltáros e szavai XVI. Benedek pápa számára „az Egyház e nemes szívű és hű pásztorának” egész életét összefoglalják. E szavakkal fordult XVI. Benedek pápa üzenetében a milánói dómban Martini bíboros temetése alkalmából összegyűlt hívősereghez. A pápa üzenetét Angelo Comastri kuriális bíboros, a Vatikánváros Államának vikáriusa olvasta fel.

Martini bíboros „Isten férfija volt, aki a Szentírást nem csak tanulmányozta, hanem őszintén élte”, írta a pápa. Az Írást életének világosságává tette, hogy minden „ad maiorem Dei gloriam” történjen. Éppen ezért volt Martini képes arra, hogy a híveket és mindazokat tanítsa, akik az igazságot keresik, „hogy az egyetlen szó, mely méltó arra, hogy meghallják és kövessék, Isten szava, mert ez mindenkinek az igazság és a szeretet útját mutatja meg”.
     Milánó nyugalmazott érseke a lélek nagy nyíltságával volt erre képes, és soha nem tagadta meg a találkozást és a párbeszédet senkivel. Ezzel Péter apostol felszólításának tett eleget, aki ezt mondta: „Legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki azt kérdezi, mi az alapja reményeteknek.” (1 Pét 3,15) Martini bíboros ezt a készenlétet a mély szeretet szellemével kötötte össze, mely megfelelt püspöki jelmondatának: „Pro veritate adversa diligere”.

A pápa üzenetében idézett Martini bíboros egyik prédikációjából, melyben a bíboros így imádkozott: „Kérünk téged, Urunk, hogy tegyél bennünket forrásvízzé mások számára, kenyérré, mely a testvérért töretik meg, világossággá azokért, akik a sötétségben járnak, életté mindazokért, akik a halál árnyékában megbotlanak. Uram, légy a világ élete; uram, vezess minket a te pászkádhoz; együtt megyünk hozzád, együtt hordozzuk a keresztedet, együtt ízleljük meg a feltámadásoddal a közösséget. Veled együtt fogunk az égi Jeruzsálemhez járulni, az Atyához.” (1980. március 29.)

XVI. Benedek pápa üzenetét imával zárta: „Az Úr, aki Carlo Maria Martini bíborost egész élete során vezette, vegye fel az Evangélium és az Egyház eme fáradhatatlan szolgáját a menyei Jeruzsálembe.”

Martini bíborossal kapcsolatban lásd a honlap következő cikkeit:
     Meghalt Martini bíboros
     Martini bíboros végrendelete
     Egy disszidens bíborban
     Fejmosás Martini bíboros számára
     A volt milánói érsek, Martini bíboros, elhatárolódott a Humanae Vitae enciklikától

Kommentárok a hírhez


2012. szeptember 6.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA