A szinódus eredménye
(forrás: www.kath.net – 2012. október 27.)

A szinódus záróüzenete az újevangelizáláshoz (részletek) Pénteken, október 26-án munkájának befejezéseként a püspök-szinódus közzétett egy üzenetet, az úgy nevezett „Nuntius”-t, melyben az újevangelizálás támogatására konkrét projekteket lanszíroznak. …

Az újevangelizálás, így szól az üzenet szövege, megtalálja az óhajtott együttműködést a többi egyházzal és egyházi közösséggel, melyek szintén az Evangélium hirdetésének szellemétől vezéreltetnek.

Különös figyelmet kell fordítani a fiatal emberekre odafigyeléssel és párbeszéddel, hogy buzgalmukat növeljük, ahelyett, hogy elfojtsuk.

Az üzenet további részében a különböző területekkel és különböző módon artikulált dialógusokról van szó: a kultúrával, melynek a hit és az értelem között egy új kapcsolatra van szüksége; a neveléssel; a tudománnyal, mely – ha az embereket nem a materializmusba tereli – az élet humanizálásánál szövetséges lehet; a művészettel; a gazdasági élettel és munkával; a betegekkel és szenvedőkkel; a politikával, melytől önzetlen, világos elkötelezettséget várnak el a köz javára; valamint a többi vallással.

A szinódus különösen kiemelte, hogy a vallások közötti párbeszéd elősegítheti a békét. Visszautasította a fundamentalizmust, és elítélte a hívek elleni erőszakot.

Ezen kívül az üzenet beszél azokról a lehetőségekről, melyeket a hit éve kínál, a II. Vatikáni Zsinatra való emlékezést és a katolikus Egyház katekizmusát.


2012. október 28.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA