„Eddig egy család voltunk, mostantól egy vállalat vagyunk”
(Prof. Baptist Metz)

A pápa neve a jövőben is „Őszentsége XVI. Benedek”
(forrás: www.kath.net – 2013. február 26.)

XVI. Benedek lemondása után a „Papa emerito” (nyugalmazott pápa) vagy a „Romano Pontefice emerito” (nyugalmazott római Pontifex) nevet fogja viselni. A megszólítása továbbra is „Őszentsége XVI. Benedek” marad, mondta a Vatikán szóvivője, P. Federico Lombardi. A „régi-pápa” elnevezés nem kívánatos.

XVI. Benedek továbbra is egyszerű fehér reverendát fog viselni, mondta Lombardi. Ehhez azt a barna cipőt akarja felvenni, amit az elmúlt évben Mexikóban a helyi mesteremberektől kapott.

Időközben a „hivatalról való lemondás”, valamint az ezt követő sedisvacantia további részleteit is szabályozták. Február 28-án este 8 órakor a svájci gárda bezárja a Castel Gandolfo-i pápai palota portálját, és utána visszahívja onnan őreit, mondta Lombardi, mivel a pápa lemondásával megszűnik számára a pápai őrcsapat védelme.

Egy hivatalos lemondási nyilatkozatot nem ír alá XVI. Benedek, mert lemondásának bejelentésével már minden egyházjogi előírást teljesített, mondta a szóvivő.

XVI. Benedek halászgyűrűjét és ólompecsétjét megsemmisítik. A camerlengo, Tarcisio Bertone bíboros-államtitkár fog a megsemmisítésről intézkedni. Ennek időpontjáról és körülményeiről Lombardi még nem tudott részleteket mondani. Az egyházjog szerint az elhunyt pápa halászgyűrűjét a camerlengo veszi magához. A pápai jelvényeket az első bíborosi gyűlések egyikén, mely a sedisvacantia alatt a vatikáni ügyeket intézi, törik szét.
     A halászgyűrűt a megválasztott pápa a hivatalba lépésének alkalmából celebrált istentisztelet keretében a bíboros-dékántól, a rangidős bíborostól a palliummal együtt kapja meg. Jelenleg Angelo Sodano (85) a bíboros-dékán.

Ahogy a pápai trón megüresedik, az egész világon megváltozik a kánon; a celebráló papok a pápa nevének említése helyett csak a helyi püspök és a püspökök közösségéért imádkoznak.

A sedisvacantia alatt a Szentszék címerének helyére a vatikáni iratokon egy külön erre az időre készült, ú. n. sedesvacantia-címer kerül: keresztbefektetett Péter-kulcsok egy baldachin alatt. Az új pápa megválasztásáig ez a címer látható az Osservatore Romano fejlécében is.


A Péter-szolgálat megjelenésének és megbecsülésének új formái
Írta: Martin Grichting
(forrás: www.kath.net – 2013. február 28.)

Római tanulmányi éveim alatt stratégiailag nagyon kedvező fekvésű szobám volt a Collegio Teutonico-ban a Szent Péter bazilika mellett. A szobámból közvetlenül rá láttam az audiencia-terem bejáratára, ahol a pápa a püspököket és híveket fogadja.
     Amikor egyszer a püspököknek II. János Pál pápával való találkozásuk végén a résztvevők teljes püspöki díszben kiözönlöttek az épületből, feltűnt nekem az akkori Ratzinger bíboros. Alig jött ki az ajtón, máris „demontálta” bíborosi jelvényeit. Piros sapkáját, a pileolust egy fekete svájci sapkára cserélte fel. Arany mellkeresztjét csakúgy elsüllyesztette aktatáskájában, mint a rikító vörös bíborosi mellszalagját.

Mialatt a többi bíboros és püspök élénk színű csapatként a Szent Péter tér felé haladt, hogy a tömegben megmártózzon, Ratzinger bíboros fekete reverendájával egy római vidéki plébános külsejében, észrevétlenül eltűnt a mindennapi római turistaforgatagban. Én annak idején ezt a jelenetet úgy értékeltem, mint egy nagy ember alázatának a kifejeződését.

[E sokatmondó bevezető után a szerző a legnagyobb elismeréssel szól XVI. Benedek lemondásáról, de ezt már nem érdemes lefordítani.]


Pell bíboros mérlege XVI. Benedek pontifikátusáról
(forrás: www.kath.net – 2013. február 28.)

George Pell ausztrál bíboros egy tévéinterjúban XVI. Benedek pápát „briliáns tanítóként” méltatta. Ugyanakkor azt is mondta, hogy „a kormányzás nem tartozott az erősségéhez”.

Pell bíboros XVI. Benedek lemondását „aggodalomra okot adó precedensnek” nevezte. „Olyan emberek, akik például a jövőben nem lesznek egy véleményen a pápákkal, ezentúl kampányt indíthatnak, hogy rávegyék a pápát a lemondásra”, mondta a bíboros.

A bíboros arról is nyíltan beszélt, hogy mit vár XVI. Benedek utódjától: „Kell ismernie a teológiát, de én úgy gondolom, én olyan valakit támogatok, aki az Egyházat vezetni és összetartani tudja.”

Pell bíboros az egyházi botrányokról is szólt. Szerinte az Egyháznak nem a pedofil papok és a szexuális visszaélések a „legnagyobb problémái”. A legnagyobb problémát sokkal inkább „az első világ [Európa] hitetlenségének a növekedése” jelenti.


„Most már csak egy egyszerű zarándok vagyok”
(forrás: www.kath.net – 2013. március 1.)

Joseph Ratzinger üdvözlő beszéde Castel Gandolfoban

Kedves Barátaim, örülök, hogy nálatok vagyok, a teremtés szépségétől és a ti szimpátiátoktól körülvéve, melyek annyi jót tettek velem. Köszönöm barátságtokat és szereteteteket.

Tudjátok, hogy mostani ittlétem különbözik az eddigiektől. Már nem vagyok a katolikus Egyház pápája, ma este 8 óra óta nem vagyok az. Már csak egy egyszerű zarándok vagyok, aki földi zarándoklatának utolsó szakaszát kezdi meg. De még egyszer szívemmel, szeretetemmel, imámmal, meditálásommal és minden belső erőmmel mindenki és az egyház javára, igen, az emberiségért szeretnék dolgozni. És ebben a ti szimpátiátok segít nekem.

Menjünk együtt tovább, az Úrral az Egyház és a világ javára. Köszönöm. Szívből adom nektek áldásomat.


2013. március 1.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA