Mit tartanak a szabadkőművesek az új pápáról (?)

Maeßen atya egyik, még évekkel ezelőtt Lienzben tartott szentmiséjén arról beszélt, hogy ne felejtkezzünk meg arról, hogy Jézus tanítványai Mesterük keresztrefeszítése után tökéletesen elfelejtették, hogy Ő többször megmondta nekik, hogy egyfelől ennek így kell történnie, másfelől harmadnapon fel fog támadni. Ugyanakkor a zsidók, azok, akik halálra adták Jézust, nagyon is jól, sőt pontosan emlékeztek az általuk gyűlölt halálos ellenségük szavaira.
     „Másnap a készület napjának elmúltával a főpapok és az írástudók egybegyűltek Pilátusnál és figyelmeztették: »Uram, emlékszünk rá, hogy az a csaló még életében azt állította: Harmadnapra feltámadok. Rendeld hát el, hogy harmadnapig őrizzék a sírt, nehogy odamenjenek tanítványai és ellopják, aztán híreszteljék a nép között: Feltámadt a halálból. Ez utóbbi csalás rosszabb lenne az előbbinél.« »Van őrségtek – válaszolta Pilátus –, menjetek, őrizzétek magatok, ahogy csak tudjátok!« Erre elmentek, lepecsételték a követ, és őrséget állítottak a sírhoz.” (Mt 27,62-66)

Mindennek az a tanulsága, hogy az ellenség mindig nagyon jól informált, az ő szavaik, véleményük sokkal többet elárulnak egy adott helyzetről, mint az ujjongok ömlengései. Jelen esetben nem csak aposztata papok, mint például Hans Küng és Leonardo Boff, de a hivatalos szabadkőműves páholyok is elragadtatással beszélnek a pápaválasztásról, Ferencet pedig „közéjük valónak” tekintik. Íme a számos megnyilatkozásukból kettő:


1.
Az olasz szabadkőművesség hivatalosan is támogatja Bergoglio pápát
(forrás: Tradition In Action – http://www.traditioninaction.org/ProgressivistDoc/A_162_Berg-GOI.html)

A Ferenc pápa megválasztását követő napon az Olasz Nagy Kelet páholy (Grande Oriente D’Italia), mely az ország szabadkőműveseit képviseli, kibocsátott egy hivatalos közleményt, melyben dicsérte őt a megválasztása napján megtett első egalitáriánus, egyenlőségre törekvő intézkedéseiért. A dokumentum nyilvánvalóvá tette a szabadkőművesek azon várakozását, hogy az új pápa az Egyházat a szabadkőművesség által vágyott demokratikus útra vezeti majd.
     Ez az álláspont az Olasz Nagy Kelet páholy hivatalos honlapján jelent meg. A honlap fotója itt látható:

Közlemény
Róma, 2013. március 14.

Raffi nagymester: „Ferenc pápával semmi sem lesz többé olyan, mint előtte. Ez egy egyértelmű döntés a testvériség, a párbeszédet folytató Egyház mellett, amelyet nem szennyez be a földi hatalom logikája és csábítása.”

„A szegények embere messze a kúrián kívülről jött. Testvériség és a dialógusra való vágy voltak első konkrét szavai. Talán semmi sem lesz már olyan az Egyházban, mint eddig volt. Reményünk szerint Ferenc pápasága – a pápáé, aki »a világ végéről jön« – jelzi a visszatérést az Ige Egyházához az Intézmény-Egyház helyett, mely elősegíti a nyílt párbeszédet a mai világgal, hívőkkel és nem-hívőkkel, követve a II. Vatikáni Zsinat által hozott tavaszt.” – Így kommentálta Gustavo Raffi, az Olasz Nagy Kelet nagymestere, Ferenc pápaságának kezdetét.

„A jezsuita, aki közel áll a történelem legkisebbjeihez” – folytatta Raffi – „nagy lehetőséget kapott, hogy egy olyan Egyház arcát mutassa a világnak, melynek vissza kell térnie az emberiesség hirdetéséhez, ne pedig egy nehézkes intézményét, mely privilégiumai védelmében elzárkózik. Bergoglio ismeri a való életet és emlékezni fog az egyik kedvenc teológusától, Romano Guardinitól tanult leckére, aki szerint az »igazságszeretet megállíthatatlan«.”

„Az egyszerű kereszt, amit fehér reverendáján viselt – állapítja meg a Giustiniani palota nagymestere – reményt kelt bennünk, hogy az Egyház emberei újra felfedezik a minden jóakaratú emberrel és a szabadkőművességgel való párbeszéd fontosságát, ami a latin-amerikai tapasztalat tanítása szerint az emberiség javára és haladására szolgál, amint azt Bolivár, Allende és José Martí is megmutatta, hogy csak néhányat említsünk. Ez az a »fehér füst«, amit várunk korunk egyházától.”


Egy levélírótól jött a következő üzenet: „Egy angol honlapon azt írják, hogy Bergoglio tiszteletbeli Rotary Club tag. A Rotary Club tagság meglehetősen nyílt felvállalása annak, ha valaki szabadkőműves...”

2.
Bergoglio tiszteletbeli Rotary Club tag
(forrás: http://www.rotarymagazin.de/artikel.php?id=3068)

Jorge Mario Bergoglio bíborost 2005-ben a Buenos Aires-i Rotary Club, mint az év emberét, a klub Silver-Laurel-díjával tüntette ki.

A német Rotary Magazin 2013. márciusi számában Martin Lohmann megjelentetett egy cikket az új pápáról. Martin Lohmann a németországi Bornheim Rotary Club-jának tagja, ezen felül a K-TV privát katolikus televízió főszerkesztője, ahol nem csak ilyen minőségében, hanem teológusként, történészként, újságíróként is működik, és a különböző németnyelvű katolikus honlapokra rendszeresen ír tanulmányokat.

Cikkének már a címe is sokatmondó, és azoknak válasz, akik nem akarják tudomásul venni, hogy Ferenc XVI. Benedek logikus folytatása:

Az új pápa, mint a Benedekre való konzekvensség

Miután Martin Lohmann leírja az egész dicshimnuszt, amit a Péter-hivatal utolsó három képviselőjéről a political correct cikkekben el szoktak mondani, a trió utolsó tagjának nagyszerűségét még jobban kiemelendő Peres, izraeli államelnököt idézi mint az új pápa iránti „tiszteletteljes elismerést”: „Áldja meg az Úr az új pápát.” – Szabad megkérdezni, hogy Peres milyen úrra gondol? Jehovára, vagy a Szentháromság egy Istenre? – Peres tovább: „Az újonnan megválasztott pápa az Istennek való odaadás, az Isten iránti szeretet, a béke iránti szeretet, egy szent szerénység és egy most ébredő kontinens mellett áll ki.” – Megint felteszem a kérdést, Peres vajon milyen Istenről beszél? Mert, ha nem a Szentháromság egy Istenről, akkor ő antikrisztus, akinek a véleménye kinek számít? Lásd 1 Jn 2,22-23.

Lohmann ezután Bergoglio bíborosnak a „tradicionalisták” címszóhoz fűzött kommentárját idézi: „Paradox módon pont akkor változunk, amikor hűségesek vagyunk magunkhoz. Nem a betűkhöz maradunk hűek, mint a tradicionalisták vagy a fundamentalisták. A hűség mindig változást, kicsírázást, növekedést jelent. Az Úr változást idéz elő abban, aki hűséges hozzá. Ez a katolikus hittanítás.”

Ezek után nem csodálkoznánk rajta, ha Ferenccel … egy új hangnem vonulna be és sok minden olyan pompásan normális lenne. A meghallgatás, a másik komolyan vevése, a határozott egymással való létezés. Innen nézve a legújabb Péter-utód pontifikátusa az eddigi kettős-pontifikátus logikus következményének bizonyulhat, melyben néhány dolog fiatalabb és frissebb lesz, és melyben Jézus Krisztus Egyházának szavahihetősége növekszik. XVI. Benedek bátor és alázatos lemondása és arra való utalása, hogy most egy erősebbnek kell Péter tartalmi- és hit-stabilabb hajóját kormányozni, visszavetítve hihetetlenül messzelátónak bizonyulhat. Úgy néz ki, hogy Ferenc éppen a legmegfelelőbb utóda Benedeknek. Erre a magabiztos és nem hivalkodó világ-pásztorra, aki nem mindig kényelmes és politikailag korrekt, de aki mindig Krisztusra utal és érti, hogy az emberek lelkéhez szóljon, van most az egyháznak szüksége. És a világnak szintúgy.


Ebben a második cikkben az a legszomorúbb, hogy szerzője egy katolikus tévé főszerkesztője és katolikus újságok publicistája, következésképpen a katolikus emberek véleményének befolyásos formálója.


2013. március 25.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA