Sodano bíboros válasza a pápa lemondására
(forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír – 2013. február 11.)

Sodano bíboros, egykori bíboros-államtitkár, Casaroli bíboros „méltó” utóda nyilván tudott a pápa döntéséről, mert alighogy XVI. Benedek pápa bejelentette lemondását, azonnal beszédet mondott.

„Szinte nem akartuk elhinni, olyan eltévelyedetten hallgattuk szavait. Azokban észrevettük azt a nagy szeretetet, amelyet Ön Isten Szent Egyháza iránt mindig érzett” – fogalmazott Sodano bíboros ennek az apostoli cenákulumnak, a bíborosi kollégiumnak a nevében. A Szentatya kedves munkatársai nevében arról biztosította őt, hogy most is közel állnak hozzá, mint ahogyan pápasága ragyogó nyolc évén keresztül.

A bíborosi kollégium dékánja felidézte 2005. április 19-ét, amikor a konklávé végén remegő hanggal feltette a kérdést: „Elfogadod-e kánoni megválasztásodat pápává?” A pápa – bár szintén meghatottan – nem késlekedett, hogy igennel válaszoljon, bízva az Úr kegyelmében és Mária, az egyház Édesanyja anyai közbenjárásában. Máriához hasonlóan azon a napon a pápa igennel válaszolt, és megkezdte ragyogó pápaságát a folytonosság jegyében, amelyre olyan sokszor utalt beszédeiben az Egyház történelmét illetően. Folytonosságban 265 elődjével a péteri székben a történelem kétezer éve során, Péter apostoltól, az egyszerű galileai halásztól kezdve a múlt század nagy pápáiig, Szent X. Piusz és Boldog II. János Pálig.

Február 28. előtt, amikor XVI. Benedek pápa pontot kíván tenni péteri szolgálatára, amelyet olyan nagy szeretettel és alázattal végzett, lesz még alkalom arra, hogy a bíborosok, munkatársai jobban kifejezzék érzelmeiket. Ezt teszik majd a világ minden részén élő lelkipásztorok és hívek, jóakaratú emberek sokasága, számos ország vezetőivel együtt.

„Ebben a hónapban még abban az örömben lesz részünk, hogy hallgathatjuk a legfőbb pásztor hangját, már most hamvazószerdán, majd csütörtökön, amikor a római papokkal találkozik, továbbá vasárnaponként a déli Úrangyala elimádkozásakor és a szerdai általános kihallgatásokon. Tehát lesz még sok alkalom arra, hogy hallgassuk atyai szavát. Küldetése tovább folytatódik” – mondta a pápának Sodano bíboros. „Ön azt mondta, hogy mindig mellettünk lesz tanúságtételével és imájával. Mint ahogy a csillagok tovább ragyognak az égen, úgy ragyog majd mindig számunkra is pápasága csillaga. Szentatyánk, Ön mellett állunk és kérjük áldását” – zárta XVI. Benedek pápához intézett beszédét Sodano bíboros.


2013. február 11.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA