Felajánlás Fatimának Fatima és valódi felajánlás nélkül

Felajánlás Fatimának Fatima nélkül
(forrás: www.katholisches.info – 2013. október 14.)

Az 1917. október 13-i Fatimai Napcsoda, a Szűzanya hatodik fatimai megjelenésének évfordulóján, 2013. október 13-án vasárnap Bergoglio a Szent Péter téren a világot a Fatimai Szűzanyának szentelte, anélkül, hogy megemlítette volna Mária Szeplőtelen Szívét, vagy bármilyen módon hivatkozott volna a Fatimai jelenések bűnbánatot és vezeklést sürgető karakterére, melyek pedig a Fatimai üzenetek lényegét jelentik.

Ami most történt, az nem az első aktus volt, melyben a világot a Fatimai Istenanyának ajánlották fel. XII. Pius pápa 1942-ben és II. János Pál pápa 1984-ben a világot Mária Szeplőtelen Szívének ajánlotta fel.

A Fatimai Mária-jelenések és az azt megelőző angyal-jelenések bűnbánatra való felszólítások voltak. Mária óvott attól, hogy a világ tovább sértse a Háromszemélyű egy Istent. Ezért szólította fel a látnok gyermekeket, hogy tartsák be és terjesszék a Mária Szíve engesztelő szombatot az emberek által elkövetett bűnökért, szentségtörésekért és Isten megsértéséért. Mária az emberiségért folytatott utolsó mentőeszközként, lelki fegyverként a saját Szeplőtelen Szíve iránti tiszteletet nevezte meg.

Bergoglio a vasárnapi aktus alatt egyszer sem tett említést Mária Szeplőtelen Szívéről, és magát Máriát sem nevezte Szeplőtelen Fogantatásnak a világ felajánlásakor [?]. Az Egyháznak ez a dogmája se a prédikációban, se magában a felajánlási imában, se az ezt követő Angelus-nál nem jött szóba. Mária mennybemenetelének napján, augusztus 15-én mondott beszédében is csak akkor tett említést Mária szeplőtelen fogantatásáról, amikor a bevezetőben felolvasta az ünnepre vonatkozó megfelelő szakaszt az egyházról szóló zsinati konstitúcióból.

Bergoglio felajánlási szövege erősen az emberekre koncentrált, arra, hogy mit tehet Mária az emberekért. Máriának vigasztalnia kell az embereket, Máriának segítenie kell az embereket életük problémáiban. Azt, hogy az embereknek mik a kötelességei Istennel szemben, amit a Szűzanyja Fatimában hangoztatott, egy szó sem esett.

Az FSSPX németországi hivatalos honlapja a következő cikkel kommentálta a vasárnapi eseményt:

Fatima-ünnep Rómában: a világ felajánlása elmaradt
(forrás: www.pius.info – 2013. október 14.)

2013. augusztus 13-án a Fatimai kegyhely hivatalos honlapján ez a hír jelent meg: „Októberben Ferenc pápa [?] a világot Mária Szeplőtelen Szívének fogja szentelni”. [Tudvalevő, hogy Mária nem ezt követelte, hanem Oroszország felajánlását a pápa által a világ összes püspökével közösen.]
     A hír megjelenése után Father Gruner amerikai pap, aki a Fatima Crusader nevű szervezetével (Fatimai kereszteshadjárat) az elmaradt oroszország-felajánlás nagy harcosa, minden tőle telhetőt megtett, hogy a pápát [?] erre a felajánlásra rávegye, illetve legalább arra, hogy a felajánláskor Oroszország nevét külön említse meg. Személyesen írt a pápának [?], és több püspököt rábeszélt, akik szintén meg vannak győződve e felajánlás fontosságáról, hogy utazzanak Rómába, és úgy kérjék a pápát [?].
     Nem hallgatták meg. Ráadásul a felajánlási ima szövegéből még az sem derül ki, hogy egyáltalán felajánlás történt, a „világ felajánlásáról” már nem is beszélve. A „bizalomteljes odafordulás aktusáról” („atto de affidamento”) van szó, nem pedig az átadás, illetve konszekráció aktusáról.

Ferenc egyedül mondta az imáját a Fatimai Szűzanya szobra előtt, ami többes számban volt megfogalmazva, vagyis mindazon katolikus nevében, aki vele ebben az aktusban egyesül. Mintegy 100 ezer hívő vett részt a ceremónián.

Reméljük, hogy továbbra is érvényes marad Mária ígérete, miszerint egy nap a pápa mégis felajánlja neki Oroszországot – ugyanakkor Mária azt is mondta, hogy az már „túl későn” lesz.

A pápa [?] felajánlási [?] imája [?]

Fatimai Boldogságos Szűz, anyai jelenléted iránti megújult köszönettel illeszkedünk be mind azon generációk kórusába, akik téged boldognak magasztalnak.
     Benned dicsőítjük Isten nagy műveit, akinek irgalmassága soha nem szűnik meg, hogy a gonosztól és bűntől ellepett emberekhez forduljon, és nekik gyógyulást és megmenekülést ajándékozzon. Bizalomteljes odafordulásunk mai aktusát képed előtt, mely számunkra olyan kedves, anyai jóságoddal fogad el. Emlékezve mindannyiunknak a te szemeidben való értékére és abban a bizonyosságban, hogy előtted semmi sem marad rejtve, ami szívünkben lakozik, hagyjunk magunkat a te édes tekintetedtől kísérni, és fogadjuk mosolyod vigasztaló gyengédségét.

Őrizd életünket a karjaidban: Áldj meg bennünket, erősítsd a jó minden kívánságát, újítsd meg és tápláld hitünket; tartsd meg és ihlesd a reményünket, eszközöld ki és támaszd fel az irgalmasságot, adj nekünk vezetést a szentté váláshoz vezető úton.
     Tanítsd nekünk a szegények és kicsik, a kizártak és a szenvedők, a bűnösök és a szívükben eltévelyedettek iránti kitüntetett szeretetedet.

Egyesíts mindannyinkat a védelmed alatt és adj át bennünket szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak. Amen.

Róma, 2013. október 13.


Feltéve: 2013. október 15.


vissza

a VATIKÁN oldalra                              a KEZDŐLAPRA