A Fatimai titok
Richard Williamson püspök 2013. szeptember 28-i Eleisón-kommentárja

[Bár én nem szeretem a „felbukkanó titkokat”, de érdekességképpen közzéteszem a püspök úr mai kommentárját, hiszen az tényleg nem valószínű, hogy egyfelől Isten Anyja olyan semmiséget bízott volna hétpecsétes titokként Luciára, mint amit Ratzinger bíboros 2000-ben nyilvánosságra hozott, másfelől annak sincs semmi értelme, hogy ha tényleg a 2000-ben közzétett szöveg volt az eredeti titok, akkor annak nyilvánosságra hozatalától miért féltek annyira elődei.]

A Fatimai harmadik titok egy újabb rekonstrukciója került elő. E szerint a Szűzanya azt „kívánta” (sőt követelte), hogy a titkot legkésőbb 1960-ban hozzák nyilvánosságra [ez eddig is így volt ismeretes, M. Martin is így írta meg könyvében: lásd a következő cikket: A végidő előjelei]. A hűtlen egyházi emberek azonban, akik Rómát kontrolljuk alatt tartják, azt állították, hogy Szűz Mária csak „megengedte”, hogy a titkot 1960 után nyilvánosságra hozzák. A tartalomhoz fűzött megjegyzések alapján, amiket azok az egyházi emberek tettek, akik a titkot elolvashatták, már eddig is számosan megpróbálták Lucia [az igazi Lucia] levelének tartalmát rekonstruálni. A most bemutatandó verzió valódisága mellett sok igaznak tűnő érv szól:

Ottaviani bíboros (1890-1979) magas rangú egyházi ember volt XII. Pius, XXIII. János és VI. Pál pápák alatt, 1959 és 1968 között ő volt a hit legfőbb őre, azaz a Hittani Kongregáció első embere. Miután elolvasta a Fatimai titkot, de titoktartási kötelezettsége miatt akadályozva volt annak továbbadásában, módot keresett és talált arra, hogy a titkot feltárja anélkül, hogy direkt felfedi. Kiegészítő szöveget tett hozzá, ami az eredeti titkot kétszeresére vagy háromszorosára növelte, és ezután megengedte ennek a meghosszabbított változatnak a közzétételét, elsősorban a Stuttgarter Zeitung Neues Europa nevű újságban „Die Zukunft der Menschheit” (Az emberiség jövője) cím alatt 1963. október 15-én. Emiatt a vatikáni tekintélyek könnyen hamisnak jelenthették ki ezt a verziót, ahogy ma is teszik, hiszen köztudott, hogy az eredeti titok mindössze 25 kézzel írott sorból áll.

Csakhogy a bíborosnak volt egy barátja, Don Luigi Villa (1918-2012), egy derék pap és az igazi Egyház védelmezője, különösképpen a szabadkőművességgel szemben. [Villa atyával és munkatársával kapcsolatban lásd a honlap következő cikkét: „Róma el fogja veszíteni a hitet és az Antikrisztus székhelye lesz” – úgy tűnik, hogy fokozatosan, de egyre gyorsulóbb ütemben egymásra találnak mindazok, akik az egyház helyzetéről egyformán vélekednek, ez a tény is a mostani változat igaza felé mutat.]
     Egy bizonyos pillanatban a bíboros elmondta barátjának, Villa főtisztelendő úrnak, hogy a meghosszabbított verziónak pontosan melyik szakaszai felelnek meg az eredeti szövegnek, aki ezt lojális laikus munkatársával, Dr. Franco Adessa mérnökkel is közölte, aki ezt az információt a Chiesa Viva #462 számában nyilvánosságra hozta. [Ezzel kapcsolatban lásd a CÍMEK oldalt, illetve a következő cikket: Fontos honlap-címek – a Chiesa Viva ezen a linken érhető el: http://padrepioandchiesaviva.com/]

Eszerint a „Fatimai harmadik titok” eredeti szövege így néz ki:

»Az egész emberiségre hatalmas fenyítés jön, még nem ma és nem is holnap, de a 20. század második felében. A világon már sehol nincs rend. Még a legmagasabb pozíciókban is a Sátán uralkodik, és ő határozza meg a dolgok menetét. Érteni fog hozzá, hogy még az Egyház legfelsőbb csúcsára is behatoljon. Az Egyház számára is a legsúlyosabb megpróbáltatások ideje jön el. Bíborosok bíborosok ellen, és püspökök püspökök ellen lesznek. A Sátán soraikba lép. És Rómában is nagy változások lesznek. Ami rohadt, leesik, és ami leesik, azt nem kell tartani. Az Egyház elsötétedik és a világ rémületbe esik. A nagy, nagy háború a 20. század második felében lesz. Tűz és füst fog akkor a mennyből esni és az óceánok vizei elpárolognak, és a tajték az égig sistereg, és minden ledől, ami egyenesen áll. Millió és millió ember fog egyik pillanatról a másikra meghalni, és azok, akik még élnek, irigyelni fogják azokat, akik már halottak. És mindenütt a halál uralkodik azon tévelyek miatt, melyeket az őrültek és a Sátán szolgái elkövettek, aki akkor az egyetlen uralkodó lesz a földön. Később azonban, azok, akik mindezt túlélték és még életben vannak, ismét Istenhez és az Ő dicsőségéhez kiáltanak, és megint Istent fogják szolgálni, mint egykor, amikor a világ még nem volt ennyire romlott.«

Nicholas Gruner főtisztelendő úr, Fatima szakértője úgy gondolja, hogy a titok ezen változata talán nem teljes, mert az apokalipszis és az ajánlott óvintézkedések hiányoznak belőle. Ezen kívül fel lehet hozni ellene, hogy a 20. század második felében nem volt világháború. Mindazonáltal az őrültek már jóval 2000 előtt-től napjainkig szakadatlanul háborút szítanak a Közel-Keleten. Említésre méltó még, hogy a titok ezen változatának minden mondata megtalálható az 1963-as újságcikkben (megtalálható és ellenőrizhető az interneten), több más anyag között, mely más jámbor forrásból lett véve vagy utánozva.

Mindenesetre Isten könyörüljön mindannyiunkon. És szünet nélkül imádkozzuk a rózsafüzért.

Kyrie eleison

Feltéve: 2013. szeptember 28.


Kiegészítés:

A Williamson püspök által említett internetes oldal, ahol a Neues Europa stuttgarti újság 1963. október 15-i cikkét olvasni lehet, a következő:
     http://www.schauungen.de/Sonstiges/Prophezeiungsindex/index5.html

Az oldalt nem kívánom reklámozni, mert sok igazat még több hamissal egyszerre tálal, de azt a részt, melyet a Fatimai harmadik titokkal kapcsolatban ír, lefordítom, abban a reményben, hogy miután a közölt adat könnyen ellenőrizhető, valóban úgy történt, ahogy ott leírva áll.

»Amikor II. János Pál pápa 1980-ban Fulda-ban volt, a Dómtéren zarándokcsoportok gyűrűjében különböző kérdéseket tettek fel neki. Arra a kérdésre: „Mi van a Fatimai harmadik titokkal”, a Szentatya így válaszolt:
     „Súlyos tartalma miatt, hogy a kommunista világhatalmat ne animálják bizonyos tettekre, elődeiben a Péter-hivatalban egy diplomatikus felfogást részesítettek előnyben. Azonkívül legyen elég minden kereszténynek, ha a következőt tudja: Ha az olvasható benne, hogy az óceánok az egész földet elárasztják, hogy az emberek egyik percről a másikra elhaláloznak, és pedig milliószámra, akkor tényleg nem kellene e titok nyilvánosságra hozatalára vágyakozni. Sokan csak kíváncsiságból és szenzációéhségből akarják tudni, elfelejtik azonban, hogy a tudás felelősséget is jelent. Ezért csak azon igyekeznek, hogy a kíváncsiságukat kielégítsék. Ez veszélyes, ha ugyanakkor semmit nem akarnak tenni a baj ellen.” – S ekkor a pápa a rózsafüzér után nyúlt, és így folytatta: „Ez az orvosság a baj ellen. Imádkozzatok, imádkozzatok, és ne kérdezzetek többet! Minden mást bízzatok Isten Anyjára!”«

Most következzen – de csak német nyelven – az állítólag Ottaviani bíborostól származó és 1963. október 15-én megjelent szöveg – benne kövér betűvel az a rész, melyet most Williamson püspök úr leközölt:

»Sorge dich nicht, liebes Kind, ich bin die Muttergottes, die zu dir spricht und dich bittet, die folgende Botschaft in meinen Namen der ganzen Welt zu verkünden. Du wirst dabei stark angefeindet werden. Doch sei stark im Glauben und du wirst alle Anfeindungen überstehen. Höre und merke es dir, was ich dir sage: Die Menschen müssen sich bessern. Sie müssen um die Vergebung der Sünden flehen, die sie begangen haben und weiterhin noch begehen werden. Du verlangst ein Wunderzeichen von mir, damit alle Welt meine Worte, die ich durch dich zur Menschheit spreche, versteht. Das Wunder hast du soeben gesehen. Es war das große Sonnenwunder! Alle haben es gesehen, Gläubige und Ungläubige, Bauern und Städter, Wissenschaftler und Zeitungsleute und Laien und Priester. Und nun verkünde in meinem Namen:

Über die ganze Menschheit wird eine große Züchtigung kommen, noch nicht heute und noch nicht morgen, aber in der Zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Was ich in La Salette bereits durch die Kinder Melanie und Maximin zum Ausdruck brachte, wiederhole ich heute dir gegenüber. Die Menschheit hat sich nicht so entwickelt, wie es Gott erwartete. Die Menschheit hat gefrevelt und das Geschenk, das ihr gegeben wurde, mit Füßen getreten.

Nirgends herrscht mehr Ordnung. Selbst in den höchsten Stellen regiert Satan und bestimmt den Gang der Dinge. Er wird es verstehen, sogar in die höchsten Spitzen der Kirche einzudringen. Es wird ihm gelingen, die Köpfe der Wissenschaftler zu verwirren, die Waffen zu erfinden, mit denen man die Hälfte der gesamten Menschheit in wenigen Minuten vernichten kann. Er wird die Mächtigen der Völker in seinen Bann schlagen und sie veranlassen, daß diese Waffen in Massen erzeugt werden. Wenn sich die Menschheit dagegen nicht wehrt, werde ich gezwungen sein, den Arm meines Sohnes fallen zu lassen. Wenn die hohen Spitzen der Welt und der Kirche diesem Geschehen nicht in den Arm fallen, werde ich es tun und Gott, meinen Vater, bitten, das große Strafgericht über die Menschen kommen zu lassen.

Und siehe, Gott wird dann die Menschen strafen, noch härter und schwerer als er sie durch die Sintflut gestraft hat. Und die Großen und Mächtigen werden dabei ebenso zugrunde gehen wie die Kleinen und Schwachen. Aber auch für die Kirche kommt eine Zeit allerschwerster Prüfungen. Kardinäle werden gegen Kardinäle und Bischöfe gegen Bischöfe sein. Satan tritt mitten in ihre Reihen. Und auch in Rom wird es große Veränderungen geben. Was faul ist, fällt und was fällt, soll nicht gehalten werden. Die Kirche wird verdunkelt und die Welt gerät in Bestürzung.

Der große, große Krieg fällt in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Feuer und Rauch werden dann vom Himmel fallen und die Wasser der Ozeane werden verdampfen, und die Gischt wird gen Himmel zischen, und alles wird umstürzen, was aufrecht steht. Und Millionen und aber Millionen von Menschen werden von einer zur anderen Stunde ums Leben kommen, und die, welche dann noch leben, werden diejenigen beneiden, die tot sind. Und Drangsal wird sein, wohin man schaut und Elend auf der ganzen Erde und Untergang in allen Ländern.

Siehe, die Zeit kommt immer näher, und der Abgrund wird immer größer, und es gibt keine Rettung, und die Guten werden mit den Schlechten sterben und die Großen mit den Kleinen und die Kirchenfürsten mit ihren Gläubigen und die Herrscher der Welt mit ihren Völkern und überall wird der Tod regieren. Von irrenden Menschen zu seinem Triumph erhoben und von Knechten Satans, der dann der einzige Herrscher auf Erden ist. Es wird eine Zeit sein, die kein König und Kaiser und kein Kardinal und Bischof erwartet, und sie wird dennoch kommen nach dem Sinne meines Vaters, um zu strafen und zu rächen.

Später aber, wenn die, die alles überstehen, noch am Leben sind, wird man erneut wieder nach Gott und seiner Herrlichkeit rufen und Gott wieder dienen wie einst, als die Welt noch nicht so verdorben war. Ich rufe auf alle wahren Nachfolger meines Sohnes Jesus Christus, alle wahren Christen und die Apostel der letzten Zeiten! Die Zeit der Zeiten kommt und das Ende aller Enden, wenn die Menschheit sich nicht bekehrt und diese Bekehrung nicht von oben kommt, von den Regierenden der Welt und den Regierenden der Kirche. Doch wehe, wehe, wenn diese Bekehrung nicht kommt, und alles bleibt, wie es ist, ja alles noch viel schlimmer wird. Geh hin mein Kind, und verkünde das! Ich werde dir dabei helfend zur Seite stehen.«

Feltéve: 2013. szeptember 29.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA