„Jaj annak, aki botrányt okoz”

„Jaj a világnak a botrányok miatt! Elkerülhetetlen ugyan, hogy botrányok ne forduljanak elő, mégis jaj annak, aki botrányt okoz. ... Jobb csonkán vagy sántán bemenned az életre, mint két kézzel, két lábbal az örök tűzre kerülnöd” (Mt 18,7/8)

Bár rendületlenül az a meggyőződésem, hogy ha már túlléptünk valamin, és ha az igazságkeresés lépcsőfokain ingadozás nélkül felfelé akarunk haladui, nem érdemes a hátunk mögött hagyott dolgokkal foglalkozni, és ezen meggyőződésem miatt a lehető legkevesebbet igyekszem foglalkozni a NOM-os egyház, az FSSPX, az FSSPX-ellenállás, de elsősorban Bergoglio viselt dolgaival, azt a hírportálok címeiből, no meg a hozzám érkezett levelekből még én is észrevettem, hogy az utóbbi az elmúlt két hónapban még magát is felülmúlta, mert még az eddigieknél is több eretnekséget és ostobaságot volt képes viszonylag nagyon rövid időn belül összehordani. Olyannyira, hogy a napokban még a www.antimodernist.org/am honlapon is megjelent egy összeállítás ezekből a megnyilvánulásaiból.
     Ma megint kaptam egy olvasói levelet, mely így kezdődött: »Tudom, hogy Ön nem fárad már azzal, hogy Bergoglio megmozdulásait közzétegye a honlapján, tényleg nem is lehet győzni számon tartani őket. Én a magam szórakoztatására egy rövidke összefoglalót készítettem az ál-pápa októberi bölcsességeiből. Sikerült ugyanis a Credo első cikkelyének 3 mozzanatát is megtagadnia egyetlen hónap leforgása alatt. Ez még tőle is szép teljesítmény, pedig valahányszor kinyitja a száját, valami eretnekség röppen ki rajta. Egy kis politeizmus, egy kis tagadása az isteni mindenhatóságnak, egy kis istenkáromlás, egy kis evolúció-hit. „Természetesen” a 3 megnyilatkozás (legalábbis a legborzalmasabb mondatok) egyike sem található meg a Magyar Kuríron, ami olyan színvonalas propaganda munkát végez, mint az egykori TASSZ hírügynökség. A második megnyilatkozás még a Vatikáni Rádió magyar honlapján sem található. Mindezt azért hozom fel, mert mi várható el attól a sok „konzervatív” hívő szemében „konzervatívnak” tartott, és számukra reményt keltő „püspöktől”, akik ezek hallatán is csöndben maradnak, és nem ordítanak fel, hogy elég volt az eretnekségekből!«

Következzenek tehát az elmúlt hetek legfeltűnőbb megnyilatkozásai, történései, botrányai röviden:


1.
Isten szava:
     »Én és az Atya egy vagyunk.« (Jn, 10,30)
     »Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.« (Jn 1,1-3)

Bergoglio, a zsinategyház fejének szavai:
     „Amikor a Genezisben a teremtés leírását olvassuk, azt kockáztatjuk, hogy Istent varázslóként képzeljük el, aki varázspálcájával mindent megtehet. De ez nem így van. Megteremtette a lényeket és hagyta, hogy mindegyikük fejlődjön az általa adott belső törvényeknek megfelelően, így képesek voltak fejlődni és eljutni létezésük teljességére.”

Forrás:
     http://www.news.va/en/news/francis-in-the-pontifical-academy-of-sciences-emph
     http://index.hu/tudomany/2014/10/28/ferenc_papa_szerint_van_evolucio/?utm_source=facebook&utm_medium=share&utm_campaign=index


2.
Isten szava:
     »Jézus azt felelte nekik: „Az én Atyám mindmáig munkálkodik, és én is munkálkodom.”« (Jn, 5,17)

Bergoglio, a zsinategyház fejének szavai:
     Ferenc pápa október 27-én, a Pápai Tudományos Akadémia plenáris ülésén – XVI. Benedek mellszobra felavatásán – mondott beszédében kitért az evolúció, a világfejlődés kérdésére. Örömmel hallottuk, hogy – a rá jellemző nyitottsággal – kijelentette: az evolúció elmélete nem áll ellentétben a teremtés hitével. Idézzük szó szerint a pápát: „A világ kezdete nem a káosz műve, amely másnak köszöni eredetét, hanem közvetlenül egy felsőbb Principiumtól származik, amely (Aki) szeretetből teremt. A Big-Bang (ősrobbanás), amelyet ma a világ eredetének tekintenek, nem mond ellent az isteni teremtő beavatkozásnak, hanem azt megköveteli. Az evolúció a természetben nem mond ellent a teremtés eszméjének, mivel az evolúció feltételezi azoknak a lényeknek a megteremtését, amelyek fejlődnek.”

Forrás:
     http://hu.radiovaticana.va/news/2014/10/30/teremt%C3%A9s_%C3%A9s_evol%C3%BAci%C3%B3_%E2%80%93_p._szab%C3%B3_ferenc_jezsuita_v%C3%A1laszol_egyik/ung-833884

Ugyanez a Magyar Kurír oldaláról:
     Hangsúlyozni szeretném, hogy Isten és Krisztus velünk járják utunkat, és jelen vannak a természetben, ahogy Pál areopagoszi beszédében kijelenti: „mert benne [Istenben] élünk, mozgunk és vagyunk” (ApCsel 17,28a) – fogalmazott a Szentatya, és kiemelte, hogy Isten megteremtette az élőlényeket, és hagyta, hogy azok a szintén Istentől származó belső törvényeik szerint fejlődjenek, és elérjék saját teljességüket. Isten autonómiát ad teremtményeinek, és ezzel egy időben biztosítja őket folyamatos jelenlétéről, amely minden valóságnak életet ad. Az ősrobbanás, avagy „Nagy Bumm”, amelyet ma a világ kezdeteként tartanak számon, nem áll ellentmondásban egy isteni teremtő beavatkozással, sőt megkívánja azt. Az evolúció nem áll szemben a teremtéssel, hiszen az evolúció olyan élőlények teremtését feltételezi, amelyek fejlődnek – mutatott rá a pápa.

És e két hír még egyszer az index oldaláról 2014.10.28: Ferenc pápa szerint van evolúció
     Az index beszámolóját azért közlöm, hogy megmutassam, milyen romboló hatásúak Bergoglio locsogásai, hogyan vezetik félre a híveket – olyan botrányok, melyekkel kapcsolatban Urunk azt mondta, hogy „jaj annak, aki elköveti”.

Az evolúció és az ősrobbanás elméletei valósak, és Isten nem egy „varázsló varázspálcával” – jelentette ki Ferenc pápa a Pápai Tudományos Akadémián. A szakértők szerint ezzel vége az áltudományos kreacionizmusnak és az intelligens tervezésnek, amelyeket még elődje, XVI. Benedek is támogatott.
     A pápa szerint egyik tudományos elmélet sem inkompatibilis a teremtő létezésével, szerinte sokkal inkább igénylik azt. „Amikor a teremtésről olvasunk a Teremtés könyvében, azt képzelhetjük, hogy Isten egy varázsló varázspálcával, aki képes bármit megtenni. De ez nem így van” – mondta.
     „Az ősrobbanás, amelyről ma úgy gondoljuk, hogy a világ eredetét magyarázza, nem áll szemben az isteni teremtő beavatkozásával, inkább igényli azt” – fogalmazott. Az evolúcióról ugyanezt mondta: valami kellett, ami később fejlődhetett.
     A pápa ezzel mostantól az úgynevezett teista evolúció tanait támogatja, amelyek arról szólnak, hogy a tudományos elméletek helyesek lehetnek, de minden keletkezéséhez azért szükség volt Istenre. Az egyház korábban nem engedett a teremtésből, még az előző pápa is, ha nem is szó szerint, de nagyon szigorúan értelmezte a Bibliában leírtakat, ezért a legújabb tudományos elméletekkel szemben foglalt állást. Ferenc pápának egyébként vegyész-technikusi diplomája van.


3.
Az Egyház Credoja:
     »HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.« »HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.«

Bergoglio, a zsinategyház fejének szavai:
(Lásd a Pluralizmus – avagy „az igazsághoz való zavaros viszony jele” című cikk I. Függelékében is)

»Imánk legyen szentháromságos. Sokszor halljuk: ’De Ön hisz?’ – ’Igen, igen’; ’Miben hisz?’ – ’Istenben!’; ’De mi Isten az Ön számára?’ – ’Isten, Isten!’.
     De Isten nem létezik: ne botránkozzatok meg! Isten nem létezik! Létezik az Atya, a Fiú és a Szentlélek: személyek, nem légből kapott eszmék… Ez a „spray-Isten” nem létezik! Személyek léteznek! – mondta homíliájában Ferenc pápa 2014. október 9-én, csütörtökön reggel a Szent Márta házban bemutatott szentmisén.«

Forrás:
     http://hu.radiovaticana.va/news/2014/10/09/a_%E2%80%9Espray-isten%E2%80%9D_nem_l%C3%A9tezik_%E2%80%93_ferenc_p%C3%A1pa_cs%C3%BCt%C3%B6rt%C3%B6k_reggeli/ung-830071
     http://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2014/documents/papa-francesco-cotidie_20141009_il-di-piu-di-dio.html
     http://www.famigliacristiana.it/blogpost/santa-marta_27651.aspx
     http://www.lastampa.it/2014/10/09/esteri/vatican-insider/it/il-papa-dio-non-uno-spray-unidea-nellaria-c8nQM6XDGzWlJ3oPEikktO/pagina.html
     http://novusordowatch.org/wire/index.htm


4.
Ha Bergoglio jótékonykodik, akkor semmi sem túl drága

Méltó folytatása a sornak a quattroruote.it (négykerék) megjelent hír:

A Porsche Travel Club exkluzív római utat szervezett múlt hét végére mely program része egy 40 fős magán koncert a Sixtusi Kápolnában, látogatás a Vatikáni Múzeumokban, a Vatikáni Kertben és a kriptáknál nyitvatartási időn kívül és egy vacsora szintén a Vatikánban.
     Még a négykerék újságíróját is meglepte, hogy egy ilyen helyszín beárazható (4990 €/fő) és legfőképpen, hogy a vatikáni hatóságok legértékesebb kincsüket egy ilyen profán megmozdulásra bérbe adták.
     A Telegraph értesülései szerint a Porsche cserébe busás adományt utalt át a Szentszéknek, mellyel Bergoglio jótékonysági akcióit támogatja.

Forrás:
http://www.quattroruote.it/news/curiosita/2014/10/17/porsche_travel_club_concerto_privato_nella_cappella_sistina.html

Lásd az előzményt a 8-as hírben.


5.
Bergoglio egy „erotikus buddhista” „papot” nevezett ki a Kultúra Pápai Tanács tanácsadói közé
(forrás: www.katholisches.info – 2014. november 10.)

Bergoglio 2014. július 1-én Pablo d’Ors spanyol claretiner-papot, regényírót és „Zen-buddhistát” kinevezte a Kultúra Pápai Tanács tanácsadói testületébe, akivel 2014. november 5-én a La Repubblica című bal-liberális, Eugenio Scalfari vezette újság interjút hozott nyilvánosságra.
     Ebben az interjúban Pablo d’Ors azt állította, hogy a Gianfranco Ravasi vezette a Kultúra Pápai Tanácsa következő közgyűlésén, melyet 2015-re a „női kultúrák” témáról hívták egybe, biztosan nyitni fognak a női papság felé. Ő maga is részt fog venni ezen, és „abszolút támogatja ezt”, amihez még azt is hozzátette, hogy egyáltalán „nincs egyedül ezzel” [a Kultúra Pápai Tanács internetes oldalán megtalálható a következő gyűlés plakátja ehhez a témához].

Pablo d’Ors atya saját magát „erotikusnak, misztikusnak és komikusnak” nevezi. Élete „gazdag volt szerelmi kapcsolatokban, olvasmányokban és utazásokban, vakmerőekben is”, ez vezetett papi hivatásához, melyet 27 éves korában talált meg. „Az emberi szerelem ismerete segít az isteni szeretet jobb megismeréséhez”, jelentette ki Pablo d’Ors, aki szerint az egyházi kultúra-értelmezés „helytelen”, a magas kultúrához képest ez az értelmezés nem konkurencia, alkalmazkodni kell a világhoz, a kereszténységnek a világgal való párbeszédben kell élnie. Az interjúban azt mondta, hogy egy pap jobban él egy nővel az oldalán. A „miért” kérdésre azt válaszolta, hogy személyes véleménye szerint azért, „mert az idő időközben megérett erre”. De a következő gyűlésen nem erről fognak beszélni, hanem „a női papságról”, mondta Pablo d’Ors.
     Alapelveit így foglalta össze: „Egy személy spirituális vitalitása mérésének fontos kritériuma a változáshoz való hajlandósága, mert az életnek ellentmondani bűn, hiszen az élet állandó fejlődésből áll”. Idejét múlt dolog az életet egy szolid sziklára építeni, hiszen a futóhomokon kiválóan lehet „hiteles spirituális vitalitást” élni, mert hagyni kell magunkat „az élettől sodortatni”.
     Ezt a programot a Kultúra Pápai Tanácsának tanácsadója évek óta kurzuson okítja, ahol a munka „elsősorban” a keresztény tradícióból, és másodsorban a Zen-buddhizmusból indul ki.


6.
Bergoglio a házasságok ingyenes annullálását tervezi bevezetni
(forrás: www.kath.net – 2014. november 6.)

Bergoglio utasításba adta annak kivizsgálását, hogy vajon a jövőben a katolikus házasságokat nem csak könnyebben és gyorsabban, de ingyen is annullálni lehet-e. Ezt a vatikáni rádió jelentése szerint Bergoglio november 5-én egyházjogászok egy csoportja előtt jelentette be, akik az illetékes vatikáni bíróság, a Rota Romana az annullálási eljárásról tartott kurzusán vettek éppen részt.

Bergoglio azt mondta, hogy az októberi szinóduson merült fel annak ötlete, hogy az eljárást ingyenessé kell tenni. Arra is emlékeztetett, hogy még a szinódus előtt bizottságot hozott létre, melynek a házasságok annullálásánál bevezetendő reformokat kell megvizsgálnia. Elsősorban az eljárások meggyorsításáról és leegyszerűsítéséről van szó. Száz kilométereket utazni a következő egyházi bírósághoz, ekkora teher aligha várható el a hívektől, mondta Bergoglio. E nehézségek láttán sokan feladják, és továbbra is inkább egy szabálytalan élethelyzetben maradnak, tette hozzá.


7.
A Vatikán könyvben adja ki Bergoglio interjúit
(forrás: www.katholisches.info – 2014. november 3.)

Miután 2014. október 28-án Bergoglio a Vatikánban fogadta a „Leoncavallo” szélsőséges baloldali centrum tagjait (akik szó szerint 39 év óta a szélsőséges baloldali erőszak központját képezik Olaszországban), a napokban újabb botrányos bejelentés történt a Vatikánban: A hivatalos vatikáni kiadó, a Libreria Editrice Vaticana könyv formában jelenteti meg Bergoglionak „Újságírókkal folytatott interjúit és beszélgetéseit”. A könyvben Bergoglio-nak minden „elfogadott, az Osservatore Romano és más újságokban megjelent interjúja” szerepelni fog.
     A könyvben való megjelenéssel ezen interjúk különös jelentőséget kapnak. Sok katolikus vitatta eddig, hogy ezek az interjúk részét képezik a pápai Tanítóhivatalnak. Bergoglio azonban ezt másképp látja. Mivel az Osservatore Romano minden elhíresült interjút közzétett, így a két Scalfari interjút is, sőt a Szentszék hivatalos honlapján mint a pápai Tanítóhivatal részét tették közre, a vatikáni kiadó bejelentése után aligha lehet bárkinek továbbra is kételkednie abban, hogy interjúit Bergoglio tanítóhivatala hiteles kijelentéseinek tartja.
     [Lásd többek között a honlap következő cikkeit:
    „A hittérítés ostobaság, értelmetlen, meg kell ismerni, meg kell hallgatni a másikat”
    A pápa [?] párbeszédet akar folytatni a nem-hívőkkel
    „A zsinat gyümölcsei óriásiak voltak”]

Hogy az interjúk okozta szellemi zűrzavar még nagyobb legyen, most könyv alakban újra olvashatók lesznek Bergoglio ezekben tett eretnek kijelentései. A könyvet személyesen a vatikáni kiadó igazgatója, Don Giuseppe Costa adja ki.


8.
Az udvaroncok agapéja műanyag-pohárból való áldoztatással – Bergoglio köszönetet mondott a VIP-tetőparti szervezőjének
(forrás: www.katholisches.info – 2014. május 23. és 24.)

A vatikáni udvaroncok világához újabban egy páholyülés is tartozik a misék alatt a Vatikán tetején, kilátással a Szent Péter bazilikára. A 18 ezer euróba került, Francesca Chaouqui szervezte furcsa agapén Msgr. Vallejo Balda műanyag-pohárban hordta körül a „szentté avatási” misén konszekrált ostyákat.
     [E két személlyel kapcsolatban lásd a honlap következő cikkét: bizott.htm">Vajon nem fognak úgy dönteni, hogy a Szent Péter bazilikát is eladják? – ezt a cikket 2013. szeptember 7-én tettem fel a honlapra, s ahogy látjuk, a cím prófétai volt: lásd az oldal 4. hírét: Ha Bergoglio jótékonykodik, akkor semmi sem túl drága.]

Az április 27-i szentté avatási komédián százezrek vettek részt a Szent Péter téren. Francesca Chaouqui egy a Vatikán birtokában levő épület tetején exkluzív páholyhelyeket szerevezett egy válogatott, 150 főt számláló közönség számára, mintegy az első sorba, a közönséges néptől illő távolságra. A 18 ezer euróba került partin még egy különben elérhetetlen panoráma kilátást is kaptak a vendégek, valamint egy előkelő római catering-szolgálat állóbüféjét.
     A konszekrált [?] ostyák műanyag-pohárban történő kiosztása már a múlt évi világifjúsági találkozón dívott, és úgy látszik, a Krisztus Testével való méltatlan eljárás, ha az udvaroncok táncolnak, a Vatikánba is bevonult.
     A partin résztvevő 150 vendég között volt az ismert tévé-moderátor Bruno Vespa, Olaszország bal-demokrata miniszterelnökének jobbkeze, Marco Carrai, a miniszterelnök másik belső munkatársnője, Maria Latella, a vatikáni bank elnöke, Ernst von Freyberg. A tető-parti költségeit két szponzor, egy betegbiztosító társaság a magasabb állásban levő alkalmazottak számára és egy olajvállalat vállalta.

A vendégeknek az ostyákat is helybe hozták. Ezt nem kisebb ember, mint Lucio Angel Vallejo Balda, a Szentszék ökonomikus ügyeit intéző prefektúra titkára és a Szentszék gazdasági és pénzügyeit intéző pápai különleges bizottság (COSEA) – amit Bergoglio 2013 júliusában hozott létre – tagja intézte.

A L’Espresso hetimagazin, ami beszámolt a tető-partiról, azt írta, hogy Bergoglio fel volt háborodva a történtek miatt. Valójában egy nappal azután, hogy beszámoltak neki a tető-partiról, különös köszönetét és elismerését fejezte ki Msgr. Vallejo Balda felé.
     „Szeretném hálámat kifejezésre juttatni Ön felé az ezekben a hónapokban nyújtott szolgálataiért, és mindenek előtt azért a szellemiségért, amellyel Ön ezt a kényes munkát elvégezte. Hálás vagyok Önnek a professzionalitásért, a nagyvonalúságért és az egyház iránti odaadásáért ilyen sok kihívás és félreértés láttán.” E szavakkal mondott köszönetet spanyol nyelven Bergoglio Vallo-nak a bizottságban elvégzett munkájáért, ami pénteken ért véget.

Lombardi vatikáni szóvivő bejelentette, hogy a bizottság (COSEA) munkája ugyan véget ért, de a bizottságot „hivatalosan még nem oszlatták fel”. Sőt, Bergoglio egy találkozás alkalmával megkérte Balda-t, hogy egy ideig még folytassa munkáját: „Arra kérem Önt, hogy az új fázisban is dolgozzon velünk, számolok Önnel”, mondta neki.Feltéve: 2014. november 14.


vissza

AZ IDŐK VÉGE oldalra                              a KEZDŐLAPRA