Argentína hivatalosan elismerte az FSSPX-t, mint a katolikus egyház részét
(forrás: www.kath.net és www.katholisches.info – 2015. április 14.)

Buenos Aires érsekének, Aurelio Poli bíborosnak a kérvényére az argentin kormány vallási ügyekkel foglalkozó titkársága megadta az FSSPX dél-amerikai disztriktjének a „jogi személy” státuszt, miután ő a maga részéről a közösséget egyházmegyei jogú társságnak ismerte el.

Az FSSPX hivatalos honlapján, a dici.org-n közölte, hogy akkor is, ha a bíboros minden kétséget kizáróan lépése előtt egyeztetett Bergoglio-val, ez az intézkedés „szigorúan az argentin köztársaság speciális kontextusában elrendelt adminisztratív eljárás” csak, és az egész „egyház” számára semmilyen egyházjogi vagy egyházfegyelmi kihatása nincs.

Az ország illetékes minisztériumának határozatában ez a szöveg olvasható: „Buenos Aires érseke, Mario Aurelio Poli bíboros kéri, hogy a »Jézus és Mária apostolainak közössége« (FSSPX) addig a pillanatig, amíg az egyetemes egyházon belül végleges jogi keretet nem kap, mint egyházmegyei jogú közösség legyen kezelve, az egyházjog kódexének 298 kánona szerint, úgyhogy »in fieri« az apostoli élet társasága, mindazokat az előnyöket élvezi, amik ennek a státusznak megfelelnek, és mindazt a kötelezettséget vállalja, amire ugyanez utal, és ugyancsak minden felelősséget magára lvállal, ami az egyházmegyei prelátusra vonatkozik.”

Miért fontos ez a hír? Először azért, mert az FSSPX külföldi papjainak, ahhoz, hogy Argentínában működhessenek, vízumra és tartózkodási engedélyre van szükségük. Ehhez viszont szükség van arra, hogy a hatóság az FSSPX-t vagy egy államilag elismert vallási közösség részének, vagy mint független vallásközösségnek tekintse. Ez utóbbi lehetőséget azonban az FSSPX megalapítása óta mindenütt elutasítja, mert még a polgári jog szerint sem akar a katolikus egyházon kívülinek számítani.
     Másodszor: az államhoz a kérés közvetlenül Mario Aurelio Poli bíborostól, Buenos Aires érsekétől érkezett, akinek közvetlen előde Jorge Mario Bergoglio. Ezért ki lehet abból indulni, hogy egyfelől Bergoglio személyesen döntött Poli érseki kinevezéséről, másfelől ő maga utasította Polit, hogy az FSSPX érdekében járjon közbe az argentin kormánynál.


[szerk. megj.: Harmadszor: Erre a mostani „közjátékra” nyilván mindkét félnek szüksége volt a nagy „kiegyezés” előtt, hogy saját területükön kitapasztalják az érdekeltek reakcióit. Bergoglio azt, hogy a világ, a média és zsidó barátai hogyan viszonyulnak a kiegyezéshez, Fellay-nek pedig azt, hogy az FSSPX papjai és hívei hogyan fogadják a hírt. Persze nagyon meglepő lenne, ha ez utóbbi társaságból bárkinek is lenne ellenvetése: a „beetetés”, a szoktatás kiválóan sikerült, ami megint csak azt bizonyítja, hogy az ú. n. „tradicionális mozgalom” már rég elvesztette a katolikus hitet.]


Feltéve: 2015. április 16.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA