Az „egyházi” illuminátusok „titkos” római találkozója
(forrás: www.kath.net, www.katholisches.info – 2015. május 29.)

Pünkösdhétfőn, azaz 2015. május 25-én a római Gregoriana pápai egyetemen „titkos” találkozóra gyűltek össze a római újegyház legprogresszívebb tagjai, mintegy 50 fő, köztük a német, a svájci és a francia püspöki konferenciák elnökei, Reinhard Marx „bíboros-érsek”, Markus Büchel „püspök” és Georges Pontier „érsek”. A laikus meghívottak között volt [magától értetődően] a Sant‘Egidio (Szent Egyed) közösség vezetője, Marco Impagliazzo, és a következő nagy médiacégek újságírói: a svájci Neue Zürcher, a német egyes és kettős köztelevízió, az ARD és ZDF, a német Frankfurter Allgemeine Zeitung, a francia La Croix és I-Media, valamint Bergoglio kedvenc interjúpartnere, a szabadkőműves Eugenio Scalfari újsága, az olasz La Repubblica.
     A résztvevők listáját a Rorate Caeli és a National Catholic Register újság is nyilvánosságra hozta. Ez a lista
     német nyelven itt: http://www.katholisches.info/2015/05/29/die-kirchlichen-illuminaten-liste-der-katholischen-geheimbuendler/
     angol nyelven pedig itt olvasható: http://kath.net/news/50744

Elsőnek a Le Figaro francia újság számolt be a találkozóról, majd ezt követően több más sajtóorgánum is megjelentette a saját információit. A kath.net weboldalhoz eljuttatott meghívóban (lásd a két fotót) az áll, hogy egy „zárt rendezvényről” van szó, ami az újságírók számára „háttérbeszélgetés jellegű”.
     Különösen érdekes, hogy a püspöki konferenciák minden résztvevő (tehát az újságírók) számára kifizették útjuk és ott tartózkodásuk összes költségét.

A három téma, amit megtárgyaltak a következők voltak: „Jézus szavai a váláshoz; Megfontolások egy katolikus biblia-értelmezéstanhoz” – „Szexualitás, mint a szeretet kifejeződése. Megfontolások a szeretet teológiájához” – „A saját élet ajándéka. Megfontolások a biográfia teológiájához”.
     Az előkészítő szövegben többek között szó szerint ez áll: „Szükség van a szeretet újonnan kidolgozott teológiájára, ami kapcsolódik az erkölcsteológiai megkülönböztető képesség hagyományához és integrálja úgy az antropológia, mint a szociológia új meglátásait.”

A gyűlés moderátorai a Radio Vatikan németnyelvű adásának vezetője, Pater Bernd Hagenkord és Francine Charoy professzornő, francia morál-teológusnő voltak.

A résztvevők, akik a Kasper-vonal nagy élharcosai, kimondott célja egy új házasság- és erkölcstan bevezetése az „egyházban”. A megvilágosultak titkos találkozója arra szolgált, hogy meghatározzák azt a stratégiát, amivel az októberi püspöki szinóduson céljukat elérhetik.
     Legfeltűnőbb a német püspökök és professzorok, valamint a jezsuiták túlsúlya. A média jelenlevő képviselői azt mutatták, hogy széles hatókörű akciókat terveznek, amiket a közvélemény befolyásolásához a médiának támogatni kell. A séma emlékeztet az ú. n. II. Vatikáni Zsinat előtti és alatti eseményekre, valamint az akkori Rajnai Szövetség [amihez annak idején Joseph Ratzinger is tartozott] stratégiailag megtervezett eljárására, ami most új összeállításban ismét összegyülekezett.

Érdekes még, hogy ugyanebben az időben zajlott az októberi püspökszinódus előkészítő titkárságának az ülése is, ahol személyesen Bergoglio elnökölt, és amin Christoph Schönborn „bíboros-érsek”, az osztrák püspöki konferencia, a Kasper-i irányvonal nagy támogatója és követője is részt vett. [Hogy utána ő és a titkos találkozó vezetői kicserélték-e tapasztalataikat, nem tudni.]
     És három nappal később, május 28-án tartotta a „Bergoglio baráti kör” tavaszi ülését, amin viszont Kasper elnökölt, aki ilyesmiket mondott: „Nem folytathatunk ideológiai harcot, mert nem tudjuk megnyerni. A többieknek gigantikus gazdasági eszközök állnak rendelkezésre, és a tömeg média is az ő oldalukon áll.” Ezért „nyelvezetünket kell szelídíteni” és meg kell próbálnunk a szekularizált világgal kapcsolatba kerülni.
     Egy másik Bergoglio-barát, a teológus Marco Vergottini úgy vélekedett, hogy „a püspökszinódussal kapcsolatban nagyon nagyok az elvárások [a világ részéről], és ezért legalább valami konkrétumot el kell érni”. Ez nem lesz könnyű, mert „olyan tradicionalista körök vannak, akik – jóhiszeműen – minden változást meg akarnak akadályozni”. Vergottini szerint Montini „Humanae vitae” enciklikáját át kell gondolni, az újraházasodott elváltaknak meg kell engedni az áldozást, a „homoszexuális párokat el kell ismerni”, mert „egy demokratikus társadalomban az anyakönyvezett kapcsolatok törvényesek”.
     És még egy hír ebben a témában: Bergoglio a május 23-i a Regina Coeli imánál ezeket mondta: „Az anya-egyház senki orra előtt nem csukja be az ajtót, senki előtt! A legnagyobb bűnös előtt sem, senki előtt! Az anya-egyház kinyitja a kapuit, szélesre tárja mindenki számára, mivel anya.”

További hírek e támában:
     A németnyelvű „katolikus” médiában egyre több cikk jelenik meg arról, hogy ami 500 évvel ezelőtt Luther Márton volt, az napjainkban Reinhard Marx, aki jó úton halad afelé, hogy egy újabb egyházszakadást idézzen elő.
     Az októberi szinóduson két eredmény születhet: Ha legalább a gyakorlatban elfogadják a homoszexuális kapcsolatokat és az újraházasodott elváltak áldozását, akkor újabb szentségtörést és újabb eretnekséget követnek el, ami azoknak, akik tudják, hogy ennek a társaságnak vajmi kevés köze van Krisztus misztikus testéhez, a katolikus Anyaszentegyházhoz, nem jelent semmi újat vagy meglepőt. Ez csak azok számára hozhat újdonságot, akik ezt eddig nem voltak hajlandók belátni – hogy ők ezt követően hogyan döntenek, nos, ez rajtuk múlik, ezen pedig az, hogy lesz-e „pozitív” irányban egyházszakadás. Ha viszont Bergoglionak, Kaspernek, Marxnak most sem sikerül elérnie a kétharmados többséget, Marx és társai, a fent leírt „titkos” találkozó fő emberei, valószínűleg tényleg egyházszakadást idéznek elő saját régióikban. Vagyis, nagy az esély, hogy így is, úgy is megtörténjen az újabb egyházszakadás.
     Akár így, akár úgy, a fenti hírt olvasva óhatatlanul Malachi Martin atya „Az utolsó pápa” (Windswept House) című könyve jut az ember eszébe. Ő írt le pontosan ilyen találkozókat, ilyen emberekkel és ilyen témákkal pontosan 20 évvel ezelőtt. Lásd: A végidő előjelei című írást.

Kiegészítés:
Az illuminátusok találkozóját – miként a fenti fotón is látszik – a Scala Gonzaga-ban, vagyis a Gonzaga Szent Alajosról (1568-1591) elnevezett teremben tartották. Annak a jezsuitának (!) a termében, akinek legnagyobb erénye a tisztaság és önfegyelem volt, és akit ezért az Egyház az ifjúság és a tisztaság példaképeként tisztel. Mi ez, ha nem ördögi gúny, minden szentnek, nemesnek a kicsúfolása – no meg a jezsuita rend lezüllésének ékes bizonyítéka.
     Gonzaga Szent Alajos ünnepe három hét múlva, június 21-én lesz. Az ünnep orátiója így hangzik:
     Könyörögjünk: Mennyei adományok osztogatója, Isten, ki az angyali ifjú Alajosban csodálatosan bűntelen életet ugyanakkora bűnbánattal egyesítettél; engedd érdemei és közbenjárása által, hogy ha nem követtük ártatlanságában, kövessük bűnbánatában.


Feltéve: 2015. május 30.


vissza

AZ IDŐK VÉGE oldalra                              a KEZDŐLAPRA