Bergoglio: Világ homokosai, egyesüljetek! – nálunk!

1.
„Bergoglio három öngólja”
részlet
(forrás: www.katholisches.info – 2017. december 29.)

Bergoglio három évvégi öngóljából az egyik a homo-erotikus betlehem a Szent Péter téren, melyért a homo-szervezetek hangosan lelkesednek. Az idei karácsonyi betlehemben se szamarat, se ökröt nem látni, de juhokat és pásztorokat sem. Sőt, még Jézus, Mária [aki úgy néz ki, mint egy mosónő] és József is alig látszik ki a többi figura közül, mintha az ő hármasuk is csak a zűrzavar egyik része lenne a többi között. Háttérként a Szent Péter bazilika kupolája látszik romokban. Vajon ki és mit akar ezzel mondani? A hivatalos verzió szerint a testi irgalmasság hét művének ábrázolása volt a cél [Bergoglio és az ő híres irgalmassága!].

Az idei betlehemet a Vatikán államhoz tartozó Monte Vergine-i apátság ajándékozta Bergoglionak. Monte Vergine nem messze Nápolytól, Avellino felett egy magas hegyen fekszik. A Mária-kegyhelyet egy remete, Vercelli Szent Wilhelm alapította, aki 1100 körül itt élt, és aki különösen tisztelte Szűz Máriát. Az itt felépített apátságból egy saját bencés kongregáció nőtt ki, melyhez virágkorában 30 kolostor tartozott. A napóleoni harcok és az egyesült Olaszország egyházellenes törvényeinek következtében a bencés rend Sublazensi kongregációjába olvasztották be. A II. világháború alatt itt őrizték a Torinói halotti leplet. Az 1950-es években a régi mellé egy nagyobb, újromán stílusú bazilikát építettek, amit 1961-ben szenteltek fel. Az apátság csak gyalog vagy kötélpályán érhető el.

Vatikán állam kormányzósága a vitát kiváltó betlehemmel kapcsolatos megkeresésekre azt válaszolta, hogy a tervet, amit a nápolyi mesterember, Antonio Cantone készített, elkészítése előtt engedélyezésre bemutatták az államtitkárságnak és Bergoglionak is.
     A betlehemtől valójában csak a homo-szervezetek vannak elragadtatva. Az egyik nápolyi homo-szervezet, az Arcigay Napoli elnöke, Antonello Sannino Diane Montagna amerikai újságírónőnek kijelentette: „Ez a Vatikánban felállított betlehem okot ad számunkra, hogy boldogabbak legyünk, mint eddig bármikor, mert ez a nápolyi homo- és transzszexuális közösségek számára fontos szimbóluma a beilleszkedésnek és az integrációnak.”
     Egy biztos: az idei betlehem elkészítése és felállítása nem a véletlen műve: valaki azt kapta, amit megrendelt.

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Nápolyból és környékéről egy idő óta minden évben homo-szervezetek látogatják meg a Monte Vergine hegyen található Mária kegyhelyet. Tiszteletüket teszik Isten Anyjánál, aki 1200 körül állítólag egy homo-párt, akiket megtaláltak, és akiket egy jégtömbbel zártak körül, a nap sugaraival, melyek elolvasztották a jeget, kiszabadította. [Micsoda ocsmány, minden képzeletet felülmúló megszentségtelenítése ez Máriának, a makulátlan szűznek! Ilyet emberi agy tényleg nem tud kitalálni, csakis a sátáni!] Az LGBT-közösségek látogatása „Juta dei femminielli” cím alatt történik, ami körülbelül ezt jelenti, „az elpuhultak (vagy az elnőiesedtek) felemelkedése”. Sannino szerint egy profánból és szakrálisból való keverékről van szó, ami egy ősrégi homo-parádéra vezethető vissza.

2002-ben Monte Vergine akkori apátja, Tarcisio Nazzaro tiltakozott a körmenet politikai színezetűvé válása miatt, miután az olasz parlamenti képviselő, a transzvesztita Vladimir Luxuria részt vett a meneten. Az apát kijelentette, hogy csak „zarándokokat” akar a szent helyen látni, nem pedig politikai csoportokat, mint amilyenek például az „elpuhultak”.
     2014-ben Nazzaro helyett a kolostor egy másik szerzetese lett az apát, és Rómában már [a Ratzingerrel mindenben egyetértő, egyet akaró, de sokkal gátlástalanabb] Bergoglio vette át a hatalmat. Vladimir Luxuria, aki magát a múltban buddhistának nevezte, visszatérhetett Monte Verginére, ahol nagy tisztelettel fogadták, és ahol felolvasott egy levelet, amit ő és más homoszexuálisok írtak Bergoglionak.
     2017-ben Luxuria vezetésével egy homo-delegáció találkozott az új apáttal, Riccardo Luca Guariglia-val, aki a „párbeszéd klímájában megáldotta őket”. [Luxuria-ról lásd a honlap következő cikkét: A konformista klérus exhibicionizmusa.]
     Ospedaletto d’Apinolo község, ahonnan a gyalogút Monte Vergine-re elindul, ebben az évben két homoszexuálist, akik homo-„házasságot” kötöttek, a község tiszteletbeli polgárának nevezte ki. A Juta dei femminielli számára 2017-ben felállítottak egy nem-nélküli illemhelyet, és a község bejáratába táblát akasztottak a következő felirattal: „Ospedaletto d’Apinolo ellene van a homotrans-fóbiának és a gender-erőszaknak”.
     Nem csoda hát, hogy Sannino meg van róla győződve, hogy a katolikus „egyház” [a zsinati szekta, nem Krisztus Egyháza!] nyitása a homoszexualitás felé attól is függ, hogy a vatikáni felelősek mennyire hozzák összefüggésbe a Szent Péter téri betlehemet a homo-közösségekkel. „Az egyház rendkívül lassú, ha változásokról van szó. De én remélem, hogy Bergoglio e szavai, »ki vagyok én, hogy ítéljek?«, után végre valódi nyitásra kerül sor.” [Lásd ezzel kapcsolatban többek között a honlap ezen cikkét: Amerikai homo-sztár aktív résztvevője Bergoglio „miséjének”]
     Röviden: Több mint biztos, hogy az idei vatikáni betlehemet szándékosan készítették „szexuálisan célzatosnak vagy provokatívnak”, azaz homo-erotikusnak, ahogy azt a Facebook és a Twitter nevezte, amikor letiltatta a képét az oldalairól.


2.
A Szent Péter téri-betlehem: „szexuálisan célzatos vagy provokatív”
(forrás: www.katholisches.info – 2017. december 18.)

Aki a dolgok, jelen esetben a betlehem, lényegét nem képes felfogni, az megpróbálja őket új, saját tartalommal kitölteni. Így váltak az elmúlt években a betlehemek, egy Assisi Szent Ferencre visszanyúló tradíció, provokációk és átértelmezések célpontjaivá. A betlehemekkel elsősorban homo-körök szórakoznak már néhány év óta.
     Ennek legborzalmasabb példája az idei római betlehem, amivel botrányossága mellett még a következő meglepő dolog is történt:

Egy internetes oldal, a Veritas Vincit december 13-án Facebook-oldalára kitette az idei vatikáni betlehem egyik részletéről készült fotót, hogy ezzel kívánjon olvasóinak boldog ünnepeket. [Hogyan kívánhat egy ilyen nevű oldal, de bármilyen oldal, ezzel a képpel kellemes karácsonyi ünnepeket? Aki ilyet tesz, az már maga is igenlője annak, ami a Szent Péter téren most történik.] Csakhogy a Facebook automatikus rendszere, ami a meztelen képeket kiszűri, letiltotta a fotót a következő magyarázattal: „nem hozhatók nyilvánosságra szexuálisan célzatos vagy provokatív képek”. („Your ad can’t include images that are sexually suggestive or provocative“.)

Az említett honlap igencsak meglepődött szerkesztői közölték a Facebook-kal, hogy a kép a vatikáni betlehem egyik részletét ábrázolja, amivel azt remélték, hogy elérik a kép közölhetőségét oldalukon. De nem így történt, mert a Facebook így válaszolt: „Not approved” (nem engedélyezett). A Twitter hasonlóan viselkedett és „sensitive material” figyelmeztetéssel (érzékeny anyag) óvott a képtől.


A világ legnagyobb közösségi hálói, vagyis ezek biztonsági rendszerei nem engednek saját oldalaikra olyan ábrázolást, ami december eleje óta a Vatikán bejáratát díszíti, és amit a helyszínen és a tévé képernyőin, no meg a világhálón emberek milliárdjai „csodálhatnak” meg az egyik keresztény fő ünnep ábrázolásaként! Micsoda blaszfémia, micsoda lejáratása ez hitünknek! Micsoda megsértése és nevetségessé tétele ez Istennek, az Ő legszentebb és legtisztább édesanyjának! Micsoda jóvátehetetlen rombolás! Mely kereszténynek van még joga ezután bűnről, tisztaságról, szentekről, igazságról beszélni, „szónokolni”, vallása nevében ezeket az erényeket védelmezni! Hiszen akiknek szólni merészel vagy akar, azok csak rámutatnak erre a förmedvényre, és onnantól már semmit sem lehet mondani. Hiszen ők úgy tudják, hogy Krisztus helytartója felelős mindezért! Hogyan háborodhat fel ezután egy katolikus, hogyan utasíthat vissza ezután egy keresztény olyan szentségtörő írásokat, filmeket, darabokat, mint például Krisztus utolsó megkísértése? Mi ez, ha nem az egyenes következménye, folytatása – esetleg betetőzése – annak az eseménynek, amiről Malachi Martin számolt be, vagyis „a bukott arkangyal, Lucifer intronizációja a római katolikus citadellában 1963. június 29-én”? Hogyan lehet a vatikáni betlehemet nem a világ összes szodomistájának szóló nyílt üzenetként értelmezni: Gyertek hozzánk, egyesüljetek itt nálunk, a mi védelmünk alatt, hiszen mi is hozzátok tartozunk?!

folytatás hamarosan következik


Feltéve: 2017. december 30.


vissza

AZ IDŐK VÉGE oldalra                              a KEZDŐLAPRA