Bergoglio „keverék-teológiája”
Írta: Roberto de Mattei
(forrás: www.katholisches.info – 2019. december 18.)

[Ez a honlap nem tekinti feladatának, hogy a zsinati szekta újabb és újabb gyalázatairól beszámoljon – erre egyébként is éppen elég sok internetes oldal szakosodott –, de ha annak oka van, akkor olykor mégis közread valamit belőlük. Az itt következő cikk azt igyekszik megint, sokadszorra már, bizonyítani, hogy az ú. n. konzervatívok, tradicionalisták még Bergoglionál is súlyosabb vétket követnek el, hiszen éppen a legfogékonyabb, valamilyen útmutatást, igazságot keresőket vezetik félre. És miért? Egyedül azért, hogy pozíciójukat megtarthassák, ismertek, sőt elismertek lehessenek – mert más okot, hacsak nem tételezzük fel, hogy elmegyógyintézetbe való őrültek – egyszerűen nem lehet találni a viselkedésükre. Következzen tehát Roberto de Mattei újabb, mindenfajta logikát, de mindenekelőtt a katolikus tanítást súlyosan megtagadó tanulmánya. – Ennek természetesen legfontosabb része, hogy Bergoglio-t, az Antikrisztust, vagy annak közvetlen előfutárát, és akit ő nyilvánosan, ebben a cikkben is, eretneknek nevez, következetesen „Ferenc pápának” nevezi. Ez a magyar fordítás Mattei-nek ezen szentségtörését – hiszen Krisztus Helytartójáról józan aggyal ilyet nem lehet állítani – nem veszi át.]


Bergoglio beszédeiben a leggyakrabban előforduló szavak egyike a „meticciato” szó, ami a fajok összekeveredését, hibridizációt, más nyelveken korcsot, keveréket, fattyút jelent. Bergoglio azonban ennek a fogalomnak tágabb jelentést ad, olyat, aminek már nem csak faji és etnikai, de politikai, kulturális, sőt még teológiai értelme is van. Ezt tette december 12-én (Guadalupe Miasszonyunk ünnepén) a Szent Péter bazilikában is prédikációjának azon kijelentésével, miszerint Miasszonyunk „érettünk keverék akart lenni, elkeveredett, és nem csak a látnokkal, Juan Dieguito-val, hanem a néppel. Keverékké vált, hogy mindenki anyjává lehessen, elkeveredett az emberiséggel. Miért? Azért, mert ő Istent keverékké tette. Ez a nagy titok: Mária, az anya, összekeveri Istent, valóságos Istent és valóságos embert a fiában.” (L’Osservatore Romano, 2019. december 13.)

Hogy Bergoglio tudatában van-e ennek vagy sem, az Isten megtestesülése misztériumának ezen hibrid látásmódja Eutyches (378-454) eretnekségéből származik. Eutyches a konstantinápolyi Jób-kolostor főnöke (archimandritája) volt, a monofizitizmus nevű krisztustani eretnekség szerzője. Eutyches szerint Krisztusban nem két (isteni és emberi), hanem csak egy természet van. Ezt vallotta: „A mi Urunk az egyesülés előtt ugyan két természetből volt, ezután [megtestesülése után] azonban csak egy természete lett.” Vagyis azt tanította, hogy a megtestesüléskor Krisztus istensége és embersége összeolvadt (elkeveredett egymással), hogy egy tertium quid, egy hibrid keverékké váljon, aki se nem Isten, se nem ember. Tehát azt állította, hogy Isten megtestesült Fiának egyetlen, hibrid természete volt.

folytatása következik

Feltéve: 2019. december 20.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA