Kötelező szájkosár és oltás

1.
A szájkosár
Írta: Peter Frey
(forrás: https://peds-ansichten.de – 2020. augusztus 22.)

A szájkosár nem csak egy orwell-i intézkedés, hanem ezen kívül pszichénk, következésképpen egészségünk elleni támadás! Semmi nem ásott olyan mély szakadékot a polgárok közé, mint a maszkhordás kötelezővé tétele. Ezen előírás betartásából, illetve megtagadásából könnyű szerrel következtetni lehet az érintettek lelki állapotára, miközben a megtagadókat a politikusok és a média önző covid-idiótáknak, összeesküvés-gyártóknak titulálja.

A maszkkötelezettséget semmi nem indokolja: se komolyan vehető tudományos ismeretek, se egy járvány, és pláne nem valamilyen alkotmányjogi paragrafus. Ráadásul ez a kényszerintézkedés rút arculcsapása mindazon tudományos ismeretünknek, amit immunrendszerünk működéséről eddig tudunk.
     Ebből következik, hogy az a politikai intézkedés, ami a kötelező maszkviselést előírja, büntetendő cselekedet, és egészen biztosan nem arra szolgál, amit állít: életek mentésére. A politikusok mellett a média viseli a legnagyobb felelősséget, hogy azokat az embereket, akik nem hajlandók magukat ennek az abszurd intézkedésnek alávetni, a közösség, a társadalom veszélyeztetőinek állítják be. Úgy tűnik azonban, hogy ahhoz, hogy az állampolgárok végre rájöjjenek, hogy lépésről lépésre a legvadabb diktatúrába vezetik őket, még sok mindennek meg kell történnie.

Senki nem használ az idős és beteg embereknek azzal, hogy egy rongydarabot visel az arcán. Ehelyett azt a kérdést kellene feltenni és őszintén megválaszolni, hogy mi az, ami ezeknek az embereknek segíthet?
     Amit szintén elbagatellizálnak, vagy egyáltalán nem is említenek meg, az az a kérdés, hogy mik a következményei ennek az értelmetlen, de nagyon is meggondoltan megparancsolt és egyúttal törvénytelen előírásnak? Mert e rongydarabok viselete nem csak direkt, hanem indirekt is kihat a pszichénkre, és a lelkünkre gyakorolt hatás miatt komoly stresszt okoz bennünk. Azt pedig mindenki tudja, hogy a stressz gyengíti az immunrendszert. Vagyis a kötelező maszkviselés pont azt támadja, amit állítólag védenie kellene: testi épségünket.
     Ami egyúttal azt is jelenti, hogy a világ akkor sem volna ép, ha minden ember alávetné magát a maszkkényszernek. Ez csak azt jelentené, hogy az emberek mind latens félelemi állapotban élnek, ami miatt csak idő kérdése, hogy a sokféle, kétségtelenül számos esetben erőszakosan végződő konfliktus mikor és hogyan tör a felszínre?
     De ami ennél is fontosabb tudni: A hatalmat gyakorlók ezzel az állapottal nem érhetik be, hiszen egy félelmet állandóan táplálni kell, nehogy kialudjon, és ezért folyton szítani kell, magasabb fokra kell emelni, hogy az emberek kondicionálására, vagy legalábbis elkábítására továbbra is hatásosan tudják alkalmazni.

Aki tehát abban a reményben, hogy később megint jobb lesz, talán egy oltóanyag megoldja a problémát, úgy dönt, hogy opportunizmusból nem vonja ki magát a mostani maszkőrületből, az elszámítja magát.
     Az emberek folyamatos gondnokság alá vétele és kondicionálása az arcuk és ezzel személyiségük jelentős részét eltakaró befödésének elrendelésével egész szociális életünkre tartós, sőt, visszafordíthatatlan hatást fog gyakorolni. Ez a beteggé-tevő állapot minden nap mélyebbre vési bele magát tudatunkba, de még inkább az idegrendszerünkbe és a lelkünkbe, tudatalattinkba és agyunkba, és ezáltal viselkedésünkben maradandó változásokat idéz elő.

A maszkkötelezettség a korona-őrület kitalálónak ügyesen megválasztott módszere, hogy az embereket két táborra ossza. Míg az egyik csoport számára a maszk a „védjük kölcsönösen egymást” szlogen jegyében egyfajta szolidaritást jelképez, addig a másik csoport számára ez egy teljesen felesleges, ostoba és önkényes intézkedést jelent. Míg az első csoport tagjai számára a vírus az oka a szerintük kétségtelenül jogos intézkedéseknek, addig a másik csoport tagjai számára a döntéshozók a felelősek az előidézett pánikért, és az ebből eredő felesleges és oktalan intézkedésekért.
     És mivel a döntéshozók számára a félelem állandó fenntartása a cél, azaz egyáltalán nem akarják a félelmet megszüntetni, sőt még csökkenteni sem, az ellenszegülőkkel szemben egyre radikálisabb intézkedéseket kell hozniuk. Ugyanakkor a „hitetlenek” leigázása még sem jelenti e folyamat végét. A folyamatnak tovább kell haladnia, hogy a döntéshozók terveiket maradéktalanul véghezvihessék, és az emberiség kontrollálását örökre fenntarthassák.

Miként ezt Orwell 1984-es könyvében leírta, az új diktátoroknak nem elég, ha az emberek megadják magukat. Nem, a diktátorok a hitetlenek megdolgozását csak akkor hagyják abba, ha azok már hisznek is az új igazságban: ugyanis az ellenőrző és irányítórendszer számára csak ekkortól kezdve válnak veszélytelenné. Mindezen procedúra alatt a rendszer a rá jellemző természetességgel és a hatalom cinizmusával hangoztatja, hogy mindez csak az emberek érdekében történik. A szép új világ polgárainak nemcsak EGY új igazságban kell hinniük, hanem minden következő újban is, amit a „Nagy Testvér” kijelent, e mottó szerint: „Kettő meg kettő olykor öt. Olykor pedig három. Olykor minden együtt. Jobban kell igyekezniük, mert nem könnyű, okossá válni.”

Visszatérve a maszkkötelezettségre, mára már sokan belefáradtak a hasztalannak tűnő ellenállásba, nincs már több erejük ahhoz, hogy értelmükkel ellenálljanak egy ekkora hazugságnak. Ezért csatlakoznak a környezetükben már szintén fáradttá váltak csoportjához, és alávetik magukat a maszkkényszernek. Ez az a pillanat, amikor az értelem, az empátia és a reflexió helyett ad a bénultságnak – és az új hitnek: „a maszk hasznos”. Üdvözlünk a szép új világban!
     Nincs más alternatíva? De igen! Hiszen, csak annak, aki fél, van lehetősége arra, hogy félelmein egy jó pillanatban eltöprengjen, azokat feldolgozza, és ily módon legyőzze. Ezt nevezik bátorságnak. Félelem nélkül a bátorság nem tud kifejlődni és működni. A bajban rejlik tehát a változás potenciálja is.
     Éljünk tehát mi is így, mind a magunk, mind mások javára, mutassunk példát a bátorságra, ezzel bátorítsunk másokat is!

[Megjegyzés: Amikor a járványtagadókat nyilvánosan gyalázzák, érdemes lenne feltenni azt a logikus kérdést a kérdező riportereknek vagy a jelenlevő korona-védőknek, hogy mi a véleményük, vajon miért teszik ezt a tagadók? Milyen érdekeket követnek ezzel az ellenállással, milyen hasznot jelent ez számukra? Talán azt, hogy az egész média, az egész közvélemény őket szidja, gúnyolja? Hogy kirúgják őket az állásukból? Hogy tönkremegy az egzisztenciájuk, az egészségük? Hogy lelkibetegek lesznek? – És utána kérdezzék meg a riporterek, a közvélemény alkotói maguktól, hogy számukra milyen előnyt jelent a viselkedésük? És akkor kiderül, hogy ők azok, akik KIZÁRÓLAG CSAK NYERNEK az egészen: a hülyeség terjesztésében, a pánik szításában, a hazugságok folytonos ismétlésében. És mivel ez így van mindenütt a világon, a logika és a nyilvánvaló „bizonyítékok” alapján, már minden elfogulatlan ember számára ki kell derülnie, hogy melyik csoport az, amelyik az igazságot mondja, és melyik az, amelyik hazudik?]


2.
Az Oxford-i korona-oltóanyag abortált magzatok szöveteit tartalmazza
„Ez nem jelent gondot”, jelentették ki Anglia „katolikus” „püspökei”

Írta: Giuseppe Nardi
(forrás: www.katholisches.info – 2020. augusztus 11.)

Egy brit-svéd gyógyszergyár (AstraZeneca) az Oxfordi Egyetemmel közösen dolgozik egy anti-korona oltóanyagon, mely abortált magzatok szöveteit tartalmazza. Anglia és Wales „püspökei” ennek ellenére áldásukat adták a tervezetre, és kijelentették, hogy a katolikusok „kötelesek beoltatni magukat”, és akik erre nem hajlandók, azoknak komoly megtorlásokkal kell számolniuk. Az angol „püspöki kar” Vincent Nichols „bíboros”, Westminster „érsekének” vezetése alatt kijelentette, hogy „minden klinikailag ajánlott oltóanyagot jó lelkiismerettel használni lehet”.

Az európai kormányok, köztük Berlin, Párizs és Róma, már rendeléseket is adtak le az oltóanyagra: bár az még nem is létezik, máris 400 millió darabot rendeltek belőle. Mindezt úgy, hogy az oltóanyagot az előírt vizsgálatok nélkül akarják piacra dobni. A kormányok már előkészítették az oltáskényszerre vonatkozó törvényeiket, és csak a megfelelő pillanatra várnak ezek nyilvánosságra hozatalával.

Újfent fel kell tenni a kérdést: Vajon a püspöki konferenciák miért hoznak még radikálisabb intézkedéseket az állítólagos korona-járvány miatt, mint országaik kormányai? Miért teszik ezt még akkor is, ha ezek az intézkedések ellent mondanak a katolikus tanításnak, rendnek és erkölcsnek? A világ nagy részén a templomok még mindig teljesen vagy részben zárva vannak, miközben a vendéglők, romkocsmák, sörkertek már régen szabadon működhetnek. És a már megnyitott templomokban [a szedesvakatisták egy részénél is] miért vannak még mindig érvényben a létszámkorlátozások és a kényszerintézkedések?

Az angol „püspökök” hivatalos közleményükben ezt írták: „Meg vagyunk arról győződve, hogy erkölcsi kötelezettség a mások biztonsága érdekében szükséges oltás beadása. Ez különösen fontos a covid-19 ellen feltalált oltóanyag esetében. … Az Egyház azt tanítja, hogy egy gyermek vagy egy más védelemre szoruló személy egészségének érdekében a szülők számára megengedett az abortált magzatok szöveteit tartalmazó oltóanyagok használata.”
     A kérdés ezek után az, hogy vajon mire lesznek ezek a „püspökök” még képesek, ha ezen oltóanyag, jobban mondva, az e mögött álló vállalat érdekeinek védelmében ily módon képesek exponálni magukat?

Néhány érdekes hozzászólás a cikkhez:

„Kealani” augusztus 11-én:
     Ha az angol katolikus püspököknek semmi ellenvetésük nincs az ellen, hogy abortált magzatok szöveteit egy korona-oltóanyag számára koktél-körítésként felhasználják, akkor egész komolyan azt kérdezem, hogy miért nem szervíroztatnak e mellé mindjárt egy Adrenochrom-koktélt is?
     Aranyszájú Szent János prédikálta egykor (értelemszerűen idézve): A pokol földje a rossz püspökök fejeivel van kikövezve.

Thora Peter-Stahl írja augusztus 13-án:
     Egy rövid megjegyzés az oltás témájához: Egy új ember élete egyetlen sejttel kezdődik, ami egy sperma és egy petesejt összeolvadásával jön létre. Ez a sejt a megszületendő ember egész programját tartalmazza a DNS-ében. A DNS-ben az egész személyiség, az ember egész lénye és őseinek egész génállománya is raktározva van. Ily módon az ember minden sejtjének DNS-e az egész ember „tervrajzát” tartalmazza.
     Az első sejtből sejtosztódás révén létrejött sejteket a német tudomány „szöveteknek” nevezi. Ezek az első sejtek az „őssejtek”, melyek még nem specifikálódtak, és ezért megvan bennük az a potenciál, hogy belőlük minden lehetséges sejt kifejlődhessen. Németországban az ötödik sejtosztódásig keletkező emberi sejtekkel, illetve ezek DNS-ével való kísérletezés meg van engedve: ezt hívják őssejt-kutatásnak. Az ezután következő sejtosztódásból keletkezett sejteket Németországban (elvileg) meg kell semmisíteni, ellentétben több más országgal, melyekben a törvény nem szab semmilyen határt az őssejt-kutatásnak.
     Ily módon a tudomány ma abban a helyzetben van, hogy az emberi őssejtekben levő DNS-t más DNS-sel bíró élőlények DNS-ével felcserélje, és ezen a módon klónozott lényeket és kimérákat hozzon létre. Azokban az országokban, ahol az ú. n. donoroktól származó szervekkel és a „szövetekkel” való szervkereskedés megengedett, mint például Kanada, Izrael, Amerika, Ausztrália és más országok, nagy az érdeklődés és a kereslet, hogy kutatási célokra (jó pénzért) élő sperma- és petesejteket, élő „szöveteket” szerezhessenek meg. [Pár évvel ezelőtt láttam egy riportot azokról az afrikai szegényekről, akikből Egyiptom és Izrael határán felállított sátrakban izraeli orvosok operálták ki valamelyik szervüket, hogy azokat minél gyorsabban eladhassák az Izraelben szervátültetésre váró, a világ minden tájáról érkező gazdagoknak.]
     Minden vírus pusztán DNS-ből áll, melyben ez a program van elraktározva: „Alkalmas életteret találni, a gazdasejtet rávenni, hogy megsokszorozza őt, veszély esetén gyorsan mutálódni.” A vírusok, mint például az Ebola-vírus, elleni „modern” oltóanyagokban az anyaméhben megölt fejlődésben levő emberekből, tudományosan kifejezve: „a magzatok sejtvonalaiból” olyan oltóanyagot fejlesztettek ki, melyek a beoltott testében található minden idegen DNS-t tartalmazó sejtet eliminálni képes.
     Egy az anyaméhben fejlődő bébinek más a DNS-e, mint az anyjának. Következésképpen ez a „modern” oltóanyag a vírus DNS-ével együtt a bébit is megöli. Ily módon az ilyen fajta oltóanyagok az embert nem csak egy bizonyos vírussal, hanem minden nőt minden terhességgel szemben is immunná teszik. Terhesség esetén az életképes emberré való válás kezdeti szakaszában, melyben a tudomány az új bébit „sejthalmaznak” nevezi, a terhesség meg lesz szakítva. Az új bébit életének ezen korai szakaszában egy ilyen fajtájú modern oltóanyag megöli. [A kitalálók szerint nyilván pont ez az egyik legfontosabb célja az új korona-oltóanyagoknak.]
Én, személy szerint nem engedném magam beoltatni a covid-19 elleni oltóanyaggal.

Dr. Dieter Fasen válasza augusztus 14-én:
     Igen tisztelt Peter-Stahl asszony, Ön csodálatraméltó precizitással és még nagyobb szaktudással mutatott rá az oltás problematikájára. Fogadja ezért hálás köszönetemet. Csak meghajolni tudok Ön és tudása előtt. Írását el kéne juttatnia – talán még részletesebb kidolgozással – a német püspököknek, mégpedig mindegyiknek külön-külön. A Katolikus Orvosok Szövetsége is nyilván nagy érdeklődéssel olvasná tanulmányát.
Isten áldja, Dieter Fasen

„Jo” augusztus 14-én:
     Köszönet a nagyon érdekes magyarázatért. Csak azt lenne jó tudni, hogy mit fog Ön tenni, ha az embereket erőszakkal fogják kényszeríteni az oltásra?

„Hans 2” augusztus 15-én:
     Kedves Jo, jogosan kérdezi, hogy mit kell tennem, ha az embereket, és ezzel engem is erőszakkal akarnak majd beoltani? Se Ön, se én nem tudjuk megmondani, hogy miféle lesz ez az erőszak, de azt már sejthetjük, hogy az magában fogja foglalni az egzisztenciánk alapjainak a megvonását vagy akár az egzisztenciára való jogunk megvonását is. Vélhetőleg, mint integrációra képteleneknek, és ezáltal a társadalom számára a legmagasabb veszélyt jelentőknek leszünk kikiáltva. Ez a mi jövőnk. Hallgassa csak meg egészen figyelmesen döntéshozóink beszédeit, és az azokban található rejtett fenyegetéseket.


Feltéve: 2020. szeptember 3.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA