Megfosztottak bennünket a vallástól is…
Írta: Caminante Wanderer
(forrás: www.katholisches.info – 2024. április 2.)

Valamivel több mint 50 évvel ezelőtt elvették tőlünk a kultuszunkat. "Szakemberek" kis csoportja úgy döntött, hogy lebontják a római mise építményét, amit csaknem kétezer éven keresztül a szentek bölcsessége türelemmel felépített, és egy általuk kitalált valamivel helyettesítik. Ugyanúgy viselkedtek, mint ahogyan azon idő kormányai, akik szintén ekkor döntöttek úgy, hogy a szép, történelmi épületeket lebontják, és hatalmas betonkockákkal helyettesítik, melyekben senki ember nem tud élni. [szerk. megj.: Nem szabad összekeverni: ez utóbbi az elsőnek, azaz a vallás szétzúzásának az egyenes következménye volt, nem pedig fordítva!]

Mindazok, akik az elmúlt napokban a nagyhét hagyományos rítusain vettek részt, és még sokkal inkább azok, akik abban a szerencsében részesültek, hogy ezt olyan helyen tehették – mert ilyen hely is akad bőven –, ahol ezeket a valódi, eredeti hagyományos formában ünnepelték, azaz az 1955 előttiben, tudják, hogy miről beszélek: Megraboltak bennünket.

Majdnem ugyanaz a csoport – Annibale Bugnini-vel az élen –, amit XII. Pius 1948-ban azzal bízott meg, hogy a nagyszombati és a nagyheti rítust megnyirbálják és szétszedjék, volt 10 évvel később a szentmise megnyirbálásával és szétszedésével is megbízva. – És csak nagyon kevesek szólaltak fel ez ellen a rombolás ellen. A világ püspökei, akik közül sokan talán nem is örültek e katasztrófának, mégis hallgattak, és egy rossz értelemben vett engedelmességre hivatkoztak. „Az én püspököm a pápa” – nyilván ezt mondták ők is, úgy ahogy egy tisztségétől megfosztott "püspök" még ma is mondani szokta. És ezzel az üres szólammal hagyták, hogy Isten sokat "dicsőített népétől" elrabolják azokat a kincseket, melyeket az Egyház az évszázadok folyamán gyűjtött össze.

„Ez csak a rituálét érinti”, mondták egyesek, akik a liturgiát lenézték, és ragaszkodtak ahhoz, hogy a fontos harc a dogmáért és az erkölcsért folyjon. Nem értették meg, hogy az ember azt hiszi és azt gyakorolja, amit imádkozik. És ily módon éljük ma át, hogy hogyan rabolták el tőlünk a dogmát és az erkölcsöt is. Az 1970-es évek elején egyesek az üldözött tanúk közül így figyelmeztett: „A vallás miatt jönnek (a vallás ellen vonulnak fel).” És nem tévedtek: valóban magát a vallást is elrabolták tőlünk.

[A cikk szerzője ezután arról számol be, hogy Argentína "prímása", Buenos Aires "érseke" – Bergoglio utóda – húsvéti üzenetében az Ószövetség és az Újszövetség ünnepét egyenrangú ünnepnek állította be, úgy, hogy Jézus Krisztus nevét egyszer sem említette meg. „Egyszerűen eltörölték a vallás horizontjából, mert Jézus politikailag nem korrekt. A primás már csak egy humanista istenről beszél, akit Voltaire és a kereszténység többi ádáz ellenfele is habozás nélkül elfogadhat.”]

Buenos Aires "érseke" aposztata lett. Ahelyett, hogy társainak Jézus Krisztus evangéliumát hirdetné, és az apostoloktól tanított hitben megerősítené, lebeszéli őket erről, megtéveszti őket, és elvezeti őket a zöld legelőről és az élő víztől. És az argentin "püspökök", akiknek nevében beszél, hallgatnak. Mert tudják, hogy az "érsek" Bergoglio közvetlen barátja, és azt is, hogy mi történik azzal, aki a "főnökök főnökét" ellenségévé teszi.

Azok, akik hallgatásukkal lehetővé tették, hogy elrabolják tőlünk a kultuszt, most azt teszik lehetővé, hogy a vallástól is megfosszanak bennünket. Ez a szomorú valóság. És a [NOM-os] katolikusok nem tehetnek ez ellen semmit….


Feltéve: 2024. április 6.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA