hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

 

  SZENT MARGIT LAP

 

  A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el,
  2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
  feltöltésre az összes eddig megjelent szám anyaga.

 

  „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám  előtt.”
    (Mt 10,32)

2000. február - 46. szám

Tartalom:

U A megigazulásról szóló közös nyilatkozat - 3. rész

U Az iszlám veszély

U Ökumenizmus töredelmes szívvel

U Egy kúriai prelátus nem akar tovább hallgatni - 1. rész

 

²²²²²

 

Néped könyörgését, kérünk, Urunk, hallgasd meg kegyesen:
hogy mi, akik bűneink miatt igazságosan bűnhődünk,
nevednek dicsőségéért irgalmasságod által megszabaduljunk.

²²²

Isten, ki látod, hogy semmi tettünkben nem bízhatunk:
engedd meg kegyelmesen, hogy minden bajjal szemben
a népek apostolának közbenjárása védelmezzen meg minket.

²²²

Isten, kinek gondviselése intézkedéseiben csalhatatlan,
könyörögve kérünk téged, hogy minden ártalmast távoztass el tőlünk,
és minden javunkra szolgálót adj meg nekünk.

²²²

vissza

a SZENT MARGIT LAP  oldalra                                                                 a KEZDŐLAPRA