hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

 

  SZENT MARGIT LAP

 

  A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el,
  2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
  feltöltésre az összes eddig megjelent szám anyaga.

 

  „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám  előtt.”
    (Mt 10,32)

2000. március - 47. szám

Tartalom:

U A megigazulásról szóló közös nyilatkozat - 4. rész

U A család védelme az állam védelme - 1. rész

U Egy kúriai prelátus nem akar tovább hallgatni - 2. rész

 

²²²²²

 

Isten, ki Egyházadat a negyvennapos böjt évenkénti megtartása által tisztogatod,
add meg népednek, hogy amit önmegtartóztatás által tőled el akar nyerni,
azt jótetteivel el is érhesse.

²²²

Add meg kérünk, mindenható Isten, hogy mindig megfelelően
gondolkozva, szóval és tettel egyaránt szent tetszésed szerint éljünk.

²²²

Emlékezzél meg, Uram, könyörületedről és irgalmadról,
hisz azok megvannak öröktől: sohase uralkodjanak rajtunk ellenségeink:
szabadíts meg minket Izrael Istene, minden szorongatásunkból.

²²²

Isten, ki látod, hogy nincs semmi erőnk, őrizz meg minket belülről
és kívülről, hogy testünk minden bajtól védve legyen,
és lelkünk a rossz gondolatoktól megtisztuljon.

²²²

vissza

a SZENT MARGIT LAP  oldalra                                                         a KEZDŐLAPRA