hagyományhű magyar katolikusok SZŰZ MÁRIÁNAK, MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJÉNEK felajánlott honlapja

 

  SZENT MARGIT LAP

 

  A fenti címmel megjelenő havilap első száma 1995 decemberében készült el,
  2005 júniusában pedig már a 109. szám látott napvilágot. Ehelyütt kerül folyamatosan
  feltöltésre az összes eddig megjelent szám anyaga.

 

  „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám  előtt.”
    (Mt 10,32)

2003. február - 81. szám

Tartalom:

U P. Markus Heggenberger levele a hívekhez

U A Szent X. Pius Papi Közösség krónikája

U Aranyszájú Szent János Biblia kommentárja

U Kempis Tamás: Krisztus követése - 34. rész

 

²²²²²

 

Pater Markus Heggenberger, a német disztrikt főnökének

újévi levele a hívekhez

 

Kedves Barátok és Jótevők,

aki már egyszer leírta a számát a 2003-as évnek, annak talán feltűnt, milyen gyorsan eltelt az idő a 21. évszázad kezdete óta. Hogyan is volt akkor? Nem voltak egyesek, akik a 2000-es év beálltát a különleges eseményekre, katasztrófákra, Istennek az emberekhez szóló intéseire és hasonló dolgokra való várakozással kötötték össze? Milyen gyorsan feledésbe merültek ezek a jóslatok, ma már senki sem beszél róluk. Holott azok a tények, melyek az akkori félelmekre okot adtak, ma is fennállnak.

Bizonyos, hogy Isten tervei nincsenek markáns dátumokhoz kötve. Ebben állhatott azoknak tévedése, akik az 1999. évről a 2000. évre való átlépéskor különleges eseményekre vártak. De az is igaz, hogy a társadalomban és az Egyházban való változások aggodalomra adnak okot. Nem a „vidám öngyilkosság”, az ujjongva végrehajtott önpusztítás az, ami úgy itt, mint ott a figyelmes szemlélőket megdöbbenti? Az állami szociális intézmények eróziója, a társadalmon belüli szolidaritás felmondása, a generációk egymás iránti felelősségének elvesztése teljesen megfelel annak, ami az Egyházban is zajlik: ez egyre inkább azok kísérleti területévé kezd válni, akik egyrészt nem rezignáltak, másrészt egy „szisztéma változás” bázisán álló egyházi jövőben hisznek. Új paradigmák az Egyházban és az államban: észrevettek ebből egyáltalán valamit a polgárok?

 

Mint minden évben, most is megkérdezhetjük: mit fogunk a jövőben jobban csinálni? Mi a választ a következő formában adjuk. meg: mi a tradícióra hagyatkozunk, mikor a „régi szisztémát”, melyben elődeink éltek és megszentelődtek, helyeseljük és gyakoroljuk. Mennyi gyomot vetettek ki, hogy a „régi Egyház” hírnevét tönkretegyék? Az érvek többnyire nem racionálisak, hanem emocionálisak, mivel a légkör mérgezett. Ahol nincs bizalom, ott áldásos együttműködés sem tud kifejlődni.

Ha az Egyházba és ennek tekintélyeibe vetett bizalom felől nézzük a dolgokat, akkor megállapíthatjuk, hogy akkora károk keletkeztek, melyeket nem lehet többé jóvátenni. Ma már nem várhatjuk el, hogy egy kész „apparátust” találunk, melyet használni lehet, mely a rendelkezésünkre áll. Az Egyházat sokkal inkább az alapokról kell újra felépíteni. A „házi-egyház” szó használata nem is olyan téves. Mindenesetre segít nekünk, hogy megragadjuk- a kezdeményezést ott, ahol Isten embereket hív, hogy tovább építsék az Ő művét – mindegy, hogy az milyen állapotban van.

²²²

vissza

a SZENT MARGIT LAP  oldalra                                                               a KEZDŐLAPRA